Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach. Każdy subskrybent otrzyma od nas bonus - ankietę do badania RODO-świadomości pracowników.

Zapisz się

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28 18; e-mail: kontakt[AT]lex-artist.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj.

Przesyłanie ofert marketingowych na firmowe skrzynki pocztowe – czy jest dozwolone?

Kiedy oferta marketingowa wysłana na służbowy adres e-mail jest wysłana legalnie, a kiedy jest to niezgodne z prawem?

Polski ustawodawca zmieniając brzmienie art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne dnia 25 grudnia 2014 r. przyczynił się do ochrony konsumentów oraz podmiotów gospodarczych przed niechcianymi formami reklamy, a zwłaszcza wysyłaniem niezamówionych ofert handlowych.

Omawiane zagadnienie, do tej pory regulowane było szczególnie przez przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odnoszą się wyłącznie do odbiorcy będącego osobą fizyczną. Zakazują przesyłania niezamawianych informacji handlowych jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do oznaczonego odbiorcy, będącego osobą fizyczną (np. lp.yt1568859307zcopa1568859307wzan@1568859307iksla1568859307woKna1568859307J1568859307). Zezwalają natomiast na przesyłanie niezamówionej oferty na firmowe skrzynki pocztowe, pod warunkiem, że skierowana będzie na adres e-mail firmy (np. lp.ym1568859307rifaw1568859307zan@t1568859307airat1568859307erkes1568859307).

Oprócz tego, kwestie ofert marketingowych regulują również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którymi konieczne jest pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby będącej adresatem oferty.

Adresy służbowe a prywatne

W aktualnym stanie prawnym, powyższe przepisy nadal mają zastosowanie, jednakże ustawa Prawo Telekomunikacyjne wprowadziła modyfikacje w regulacjach dotyczących przesyłania ofert marketingowych na firmowe skrzynki pocztowe. Znowelizowany przepis przewiduje, że:

1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

W związku ze zmianą art. 172 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, niezamówione oferty marketingowe nie mogą być przesyłane na firmowe skrzynki pocztowe. W odróżnieniu od art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochroną objęci są użytkownicy „urządzeń końcowych”, zatem nie tylko osoby fizyczne. W rozumieniu ustawy za urządzenia końcowe uznaje się np. komputery, telefony.

W obowiązującym stanie prawnym nie ma zatem znaczenia, czy adresatem oferty marketingowej jest osoba prawna, czy też osoba fizyczna. Zakaz spamu dotyczy wszystkich podmiotów. Ofertę marketingową zarówno na służbowy, jak i prywatny adres e-mail można wysłać wyłącznie po uzyskaniu na to zgody. Dodatkowo art. 174 niniejszej ustawy wyłącza domniemanie wyrażania zgody przedsiębiorcy poprzez umieszczenie adresu e-mail na stronie internetowej. Zgoda musi być wyrażona wyraźnie przez adresata. Może być ona wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Odpowiedzialność za wysyłanie SPAMU

Wysyłanie niezamówionych informacji handlowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i za tego rodzaju działanie została wprowadzona odpowiedzialność karna. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności, a także pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada wyłącznie karę grzywny, a ściganie tego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego. Z kolei znowelizowane przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne nakładają karę w wysokości nawet do 3 % przychodu, a postępowanie może także być prowadzone z urzędu.

Podsumowanie

Podsumowując, przesyłanie oferty marketingowej na firmowe skrzynki pocztowe jest dozwolone, jednakże wyłącznie po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawa. Osoby wysyłające oferty na skrzynki pocztowe zarówno firmowe, jak i prywatne muszą pamiętać o uprzednim pozyskaniu zgody od adresata oferty. Tylko w ten sposób wysyłka będzie odbywać się w sposób legalny. Podkreślenia wymaga, że prośba o uzyskanie zgody na wysłanie takiej oferty nie może zawierać szczegółów dotyczących cen, czy nawet linka do strony internetowej, na której znajduje się oferta – jest to już informacja, która pozwala na promowanie ofert i tym samym osiągnięcie celu marketingowego.

Aktualizacja artykułu z dnia 25 lipca 2013, na podstawie opracowania autorstwa Eweliny Wojciechowskiej.

Powiązane artykuły

dane w marketingu
Kontakt marketingowy zgodny z prawem – pytanie o zgodę na marketing
Baza danych marketingowych a ochrona danych osobowych cz. II
Dokumentacja RODO
Odpowiedzialność za bezprawne wysyłanie informacji handlowych

Zostaw odpowiedź