Przesyłanie ofert marketingowych na firmowe skrzynki pocztowe – czy jest dozwolone?

Kiedy oferta marketingowa wysłana na służbowy adres e-mail jest wysłana legalnie, a kiedy jest to niezgodne z prawem?

Polski ustawodawca zmieniając brzmienie art. 172 ustawy Prawo Telekomunikacyjne dnia 25 grudnia 2014 r. przyczynił się do ochrony konsumentów oraz podmiotów gospodarczych przed niechcianymi formami reklamy, a zwłaszcza wysyłaniem niezamówionych ofert handlowych.

Omawiane zagadnienie, do tej pory regulowane było szczególnie przez przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, które odnoszą się wyłącznie do odbiorcy będącego osobą fizyczną. Zakazują przesyłania niezamawianych informacji handlowych jedynie za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności poczty elektronicznej, do oznaczonego odbiorcy, będącego osobą fizyczną (np. ). Zezwalają natomiast na przesyłanie niezamówionej oferty na firmowe skrzynki pocztowe, pod warunkiem, że skierowana będzie na adres e-mail firmy (np. ).

Oprócz tego, kwestie ofert marketingowych regulują również przepisy ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którymi konieczne jest pozyskanie zgody na przetwarzanie danych osobowych od osoby będącej adresatem oferty.

Adresy służbowe a prywatne

W aktualnym stanie prawnym, powyższe przepisy nadal mają zastosowanie, jednakże ustawa Prawo Telekomunikacyjne wprowadziła modyfikacje w regulacjach dotyczących przesyłania ofert marketingowych na firmowe skrzynki pocztowe. Znowelizowany przepis przewiduje, że:

1. Zakazane jest używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego, chyba że abonent lub użytkownik końcowy uprzednio wyraził na to zgodę.
2. Przepis ust. 1 nie narusza zakazów i ograniczeń dotyczących przesyłania niezamówionej informacji handlowej wynikających z odrębnych ustaw.
3. Używanie środków, o których mowa w ust. 1, dla celów marketingu bezpośredniego nie może odbywać się na koszt konsumenta.

W związku ze zmianą art. 172 ust. 1 ustawy Prawo Telekomunikacyjne, niezamówione oferty marketingowe nie mogą być przesyłane na firmowe skrzynki pocztowe. W odróżnieniu od art. 10 ust. 1 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochroną objęci są użytkownicy „urządzeń końcowych”, zatem nie tylko osoby fizyczne. W rozumieniu ustawy za urządzenia końcowe uznaje się np. komputery, telefony.

W obowiązującym stanie prawnym nie ma zatem znaczenia, czy adresatem oferty marketingowej jest osoba prawna, czy też osoba fizyczna. Zakaz spamu dotyczy wszystkich podmiotów. Ofertę marketingową zarówno na służbowy, jak i prywatny adres e-mail można wysłać wyłącznie po uzyskaniu na to zgody. Dodatkowo art. 174 niniejszej ustawy wyłącza domniemanie wyrażania zgody przedsiębiorcy poprzez umieszczenie adresu e-mail na stronie internetowej. Zgoda musi być wyrażona wyraźnie przez adresata. Może być ona wycofana w każdym czasie, w sposób prosty i wolny od opłat.

Odpowiedzialność za wysyłanie SPAMU

Wysyłanie niezamówionych informacji handlowych jest niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa i za tego rodzaju działanie została wprowadzona odpowiedzialność karna. Ustawa o ochronie danych osobowych przewiduje karę grzywny, ograniczenia wolności, a także pozbawienia wolności do lat 2. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną nakłada wyłącznie karę grzywny, a ściganie tego wykroczenia następuje na wniosek pokrzywdzonego. Z kolei znowelizowane przepisy ustawy Prawo Telekomunikacyjne nakładają karę w wysokości nawet do 3 % przychodu, a postępowanie może także być prowadzone z urzędu.

Podsumowanie

Podsumowując, przesyłanie oferty marketingowej na firmowe skrzynki pocztowe jest dozwolone, jednakże wyłącznie po spełnieniu warunków wynikających z przepisów prawa. Osoby wysyłające oferty na skrzynki pocztowe zarówno firmowe, jak i prywatne muszą pamiętać o uprzednim pozyskaniu zgody od adresata oferty. Tylko w ten sposób wysyłka będzie odbywać się w sposób legalny. Podkreślenia wymaga, że prośba o uzyskanie zgody na wysłanie takiej oferty nie może zawierać szczegółów dotyczących cen, czy nawet linka do strony internetowej, na której znajduje się oferta – jest to już informacja, która pozwala na promowanie ofert i tym samym osiągnięcie celu marketingowego.

Aktualizacja artykułu z dnia 25 lipca 2013, na podstawie opracowania autorstwa Eweliny Wojciechowskiej.

Powiązane artykuły

Rozporządzenie ePrivacy, dlaczego wciąż czekamy i co się zmieni?
rodo faq
Ile zgód należy pozyskiwać dla celów marketingowych? #RODOFAQ
rodo faq
Czy adres email to dane osobowe? #RODOFAQ

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO