Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@blog-daneosobowe.pl

Dokumentacja RODO

Dokumentacja RODO

400,00 

Dokumentacja ochrony danych osobowych zawierająca wszystkie elementy wymagane przez RODO. W pakiecie otrzymasz:

 • Politykę Ochrony Danych Osobowych
 • Zasady retencji danych osobowych
 • Procedurę szkoleń oraz nadawania upoważnień (wraz z szablonem upoważnienia i ewidencją osób upoważnionych)
 • Procedurę postępowania z incydentami
 • Procedurę oceny skutków dla ochrony danych osobowych (tzw. PIA)
 • Procedurę realizacji praw osób, których dane dotyczą (m.in. prawo do przenoszenia danych, prawo do bycia zapomnianym, prawo do dostępu do danych)
 • Wzór sprawozdania z audytu zgodności
 • Ogólny opis organizacyjnych środków bezpieczeństwa
 • Ogólny opis technicznych środków bezpieczeństwa
 • Wzory wyznaczenia oraz odwołania IOD i ASI
 • Wykaz zbiorów danych osobowych wraz z procesami

Pójdź na skróty: pracuj na sprawdzonym szablonie i wytycznych, których autorami są eksperci Kancelarii Lex Artist – lidera na rynku ochrony danych osobowych w Polsce. Pola, które należy zmienić, aby przystosować dokumentację do wymogów firmy / instytucji są specjalnie oznaczone.