Ocena ryzyka zgodna z RODO

Ocena ryzyka zgodna z RODO

320,00 

Zasada podejścia opartego na ryzyku (ang. risk-based approach) stanowi kluczowy element RODO. Ocena ryzyka zgodna z RODO wymaga analizy charakteru, zakresu, kontekstu i celów przetwarzania danych oraz w odniesieniu do ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą.

RODO nie wskazuje konkretnej metody przeprowadzania oceny w tym zakresie. Każdy podmiot musi dokonywać jej samodzielnie, uwzględniając wiele specyficznych dla niego czynników.

Aby Ci w tym pomóc, przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy pakiet wytycznych w zakresie przeprowadzania oceny ryzyka w zgodzie z RODO.

Korzystając z naszych narzędzi, będziesz w stanie zidentyfikować poziom ryzyka, jaki wiąże się z przetwarzaniem danych osobowych w ramach danego procesu lub przyjętego sposobu organizacji, a także ustalić, w jaki sposób na to ryzyko zareagować.

Nasza matryca nie tylko pokaże Ci aktualny poziom ryzyka naruszenia praw i wolności osób, których dane dotyczą, ale również zwizualizuje poziom tego ryzyka po wdrożeniu odpowiednich środków naprawczych.

Opis

Na nasz Ocena ryzyka zgodna z RODO składają się:

  • Instrukcja,
  • Procedura oceny ryzyka dla procesów i sposobów organizacji przetwarzania danych osobowych,
  • Matryca szacowania ryzyka.

Informacje dodatkowe

opis

instrukcja + matryca szacowania ryzyka + procedury

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO