Postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych

Postępowanie z naruszeniami ochrony danych osobowych

140,00 

RODO przewiduje następujące obowiązki związanie z naruszeniami ochrony danych osobowych:

 • wdrożenie procedur umożliwiających stwierdzanie i ocenę naruszeń,
 • prowadzenie wewnętrznej ewidencji naruszeń,
 • zgłaszanie naruszeń organowi nadzorczemu,
 • powiadamianie osoby, której dane dotyczą, o naruszeniu,
 • podejmowanie działań mających na celu przeciwdziałanie skutkom naruszenia i zapobieganie im w przyszłości.

Aby pomóc Ci w wypełnianiu tych obowiązków, przygotowaliśmy dla Ciebie kompleksowy pakiet wytycznych w zakresie zarządzania naruszeniami ochrony danych osobowych w organizacji. Nasze dokumenty zostały opracowane w taki sposób, aby ich dostosowanie do działalności Twojej organizacji było jak najbardziej intuicyjne i proste.

Dowiedz się jakie dokładnie elementy zawiera pakiet i zapoznaj się z poniższym opisem.

Opis

Na nasz pakiet składają się:

 1. Instrukcja,
 2. Procedura postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych,
 3. Kalkulacja oceny ryzyka naruszenia,
 4. Protokół z naruszenia ochrony danych osobowych,
 5. Rejestr naruszeń ochrony danych osobowych,
 6. Schemat graficzny postępowania z naruszeniami ochrony danych osobowych.
 7. Zawiadomienie osoby, której dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych.

Informacje dodatkowe

opis

wzory dokumentów + instrukcja + procedury

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO