Procedura testu równowagi (balancing test)

Procedura testu równowagi (balancing test)

140,00 

Obowiązek przeprowadzenia tzw. testu równowagi (balancing test) powstaje, w szczególności w przypadku przetwarzania danych osobowych na podstawie „prawnie uzasadnionego interesu administratora lub strony trzeciej” (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Sam test polega na porównaniu prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora z interesami lub podstawowymi prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą.

Nieprzeprowadzenie testu równowagi może stanowić naruszenie przepisów RODO i skutkować nałożeniem kary pieniężnej.

Aby pomóc Ci w wypełnianiu obowiązku wynikającego z RODO, przygotowaliśmy dla Ciebie pakiet wytycznych w zakresie przeprowadzania testu równowagi uzasadnionego interesu administratora. Nasze dokumenty zostały opracowane w taki sposób, abyś mógł je w prosty sposób dostosować do swojej organizacji i swobodnie z nich korzystać.

Opis

Na nasz pakiet składają się:

  • Instrukcja,
  • Procedura testu równowagi prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych (balancing test),
  • Wzór Testu równowagi prawnie uzasadnionego interesu Administratora Danych.

Informacje dodatkowe

opis

wzory dokumentów + wytyczne + procedury

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO