POL-on, czyli kolejny centralny rejestr danych osobowych

System Informacji o Szkolnictwie Wyższym, czyli POL-on powstał w 2011 r. na mocy nowelizacji Prawa o szkolnictwie wyższym. Od tego czasu Ministerstwo Pracy i Szkolnictwa Wyższego jest administratorem systemu, w którym znajdują się informacje o działalności uczelni wyższych (sprawozdania finansowe, informacje o obsadzie kadrowej), centralny wykaz nauczycieli akademickich i pracowników naukowych oraz ogólnopolski wykaz studentów.Jest to rejestr danych, w którym znajdziemy takie dane osobowe pracowników naukowych i studentów, jak imię i

http://www.flickr.com/photos/cryptic_star/3443110610/ (CC BY-NC-ND 2.0)

http://www.flickr.com/photos/cryptic_star/3443110610/ (CC BY-NC-ND 2.0)

nazwisko, numer PESEL, informacje o miejscu zatrudnienia (kadra), informacje dotyczące punktów ECTS, czy też rodzaj przyznanej pomocy materialnej. Oczywiście dostęp do danych osobowych posiadają ściśle określone podmioty.

Jak się okazuje, Ministerstwu wskazanych wyżej informacji mało, stąd szykuje się nowelizacja przepisów rozszerzająca zakres informacji, które w rejestrze będą gromadzone. Ministerstwo Nauki chce śledzić losy absolwentów szkół wyższych. Zgodnie z przygotowanym projektem zmian MNiSW, z wykorzystaniem ZUS-u, będzie miało dostęp do danych dotyczących obecnej sytuacji zawodowej oraz miejscu zamieszkania absolwenta (z pominięciem nr-u PESEL).

Jakie cele przyświecają proponowanym zmianom? MNiSW wskazuje, że dostęp do tych informacji o absolwentach umożliwi szczegółową analizę wpływu zakończenia studiów na sytuację na rynku pracy. Ma to służyć poprawie jakości i efektywności kształcenia w polskich szkołach wyższych, jednak należy zadać sobie pytanie: czy powyższe przepisy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych?

Stworzenie rejestru danych osobowych wymaga, aby były one odpowiednio zabezpieczone. Z treści projektu nie wynika, kto będzie miał prawo do wprowadzania wspomnianych informacji oraz gdzie i w jakiej postaci będą przechowywane. Na uchybienia wskazują przede wszystkim służby bezpieczeństwa: ABW i CBA, które stanowczo sprzeciwiają się wprowadzaniu nowych rozwiązań ze względu na brak konkretnego określania sposobu przepływu danych między ZUS-em a MNiSW oraz sposobu ich przechowywania.

Planowany ogólnopolski monitoring kariery zawodowej absolwentów będzie również niepełny. Nie obejmie swoim zakresem na przykład danych o rolnikach z KRUS, nie uwzględnione zostaną także grupy absolwentów po kierunkach w danej uczelni, na których nie studiowało więcej niż dziesięć osób oraz, jak wskazuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, zatrudnienie artystów nie zostanie odzwierciedlone ze względu na charakter wykonywanej przez nich pracy, często w ramach umowy o dzieło lub na zlecenie, w tym także za granicą.

Zasadność wprowadzenia nowego systemu śledzenia ścieżek byłych studentów jest wielce kontrowersyjna. Czy poprawa jakości szkolnictwa wyższego jest odpowiednim uzasadnieniem dla braku gwarancji ochrony danych osobowych na poziomie Ustawy o ochronie danych osobowych oraz innych ustaw szczególnych, gdy nie jest jasne w jaki sposób dane mają być przesyłane oraz przechowywane? Poczekajmy, aż projekt nowelizacji zostanie uzgodniony i trafi pod obrady Sejmu, a wówczas dowiemy się, co przygotowało dla studentów Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

 

Powiązane artykuły

Jakie dane skrywa dziennik lekcyjny? Nowe Rozporządzenie MEN
Dzieci i młodzież nadmiernie ujawniają swoje dane osobowe w sieci – raport GIODO
Zwolnienie z obowiązku rejestracji zbioru do GIODO cz. 1

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO