Ochrona danych osobowych a system operacyjny Windows XP

windows xp ochrona danych osobowych

Rozporządzenie wykonawcze do ustawy o ochronie danych osobowych w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. z 2004 r. Nr 100, poz. 1024), nakłada na administratora danych obowiązek stosowania w systemach przetwarzających dane osobowe hasła o określonej długości, składni i nakazuje ich periodyczną zmianę. W dzisiejszym wpisie zajmę się jednym z praktycznych sposobów realizacji wspomnianych powyżej wymagań w systemie Microsoft Windows XP Professional.

Zgodnie z treścią przywołanego rozporządzenia, hasła powinny być zmieniane co najmniej co 30 dni. Aby system operacyjny wymuszał zmianę haseł w opisany sposób, należy otworzyć „panel sterowania”, następnie wybrać „narzędzia administracyjne”, przejść do „zasad kont” i dalej wybrać „zasady haseł”. Wybieramy opcję „maksymalny okres ważności hasła” i wpisujemy 30 (dni). W ten sposób realizujemy wymóg zmiany hasła co najmniej co 30 dni. Możemy również modyfikując opcję „minimalny okres ważności hasła” ustawić minimalny czas, po jakim użytkownik ma możliwość zmiany hasła.

 Wymagania odnośnie składni i długości haseł

Wymagania odnośnie składni i długości haseł używanych w systemach informatycznych przetwarzających dane osobowe zależą od stosowanego poziomu bezpieczeństwa. Ustawa wyróżnia podstawowy, podwyższony oraz wysoki poziom bezpieczeństwa. Na poziomie podstawowym wystarczy stosowanie 6 znakowych haseł, natomiast poczynając od podwyższonego poziomu bezpieczeństwa, należy stosować 8 znakowe hasła, zawierające małe i wielkie litery oraz cyfry lub znaki specjalne.

Windows XP Professional potrafi poradzić sobie z realizacją wskazanych powyżej wymagań. Należy wybrać opcję „minimalna długość hasła” i uzupełnić wpisując 8 znaków. Następnie powinniśmy przejść do opcji „hasło musi spełniać wymogi co do złożoności” i wybrać „włączone”. Dzięki dokonanym zmianom hasło nie będzie mogło zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pełnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki. Będzie musiało także zawierać znaki z trzech spośród następujących czterech kategorii:

  1. Wielkie litery angielskie (od A do Z)
  2. Małe litery angielskie (od a do z)
  3. Cyfry systemu dziesiętnego (od 0 do 9)
  4. Znaki niealfabetyczne (na przykład !, $, #, %)
Tak skonfigurowany system Windows XP Professional pomoże nam w realizacji wymagań rozporządzenia do ustawy o ochronie danych osobowych, w zakresie składni haseł oraz wymuszania ich okresowej zmiany. Ostatnią przydatną opcją w ustawieniach „zasad haseł” jest „wymuszanie tworzenia historii haseł”. Dzięki niej, można zapobiec naprzemiennemu używaniu przez użytkowników określonych – tych samych haseł. Maksymalna ilość pamiętanych haseł to 24. Należy pamiętać, iż w przypadku aktywacji tej opcji, konieczne jest ustawienie „minimalnego okresu ważności hasła” (najlepiej na okres np. 29 dni).

Powiązane artykuły

Zasady pracy zdalnej a RODO – poradnik
rodo faq
Czy z firmą sprzątającą należy podpisać umowę powierzenia? #RODOFAQ
rodo faq
Czym są pseudonimizacja i anonimizacja danych osobowych? #RODOFAQ

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO