Czy numer rejestracyjny to dane osobowe?

Na pytanie „czy numer rejestracyjny to dane osobowe?” zdarzyło mi się usłyszeć odpowiedź „tak”, „nie” a także „to zależy”. Orzecznictwo sądów w tej kwestii nie było dotąd jednolite. W wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 13 kwietnia 2017 r., sygn. akt VII SA/Wa 1069/16 wskazano, że numer rejestracyjny stanowi dane osobowe, gdyż może prowadzić do identyfikacji osoby fizycznej. Całkowicie odmiennie ocenił tę materię WSA w Krakowie. W wyroku z dnia 14 grudnia 2016 r., sygn. akt II SA/Kr 1339/16, stwierdzając, że wszelkie stanowiska organów, które przyjmują numer rejestracyjny za dane osobowe są błędne.

Krótko mówiąc jest to kwestia, która sprawia problemy interpretacyjne. Najświeższe orzeczenie Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego Gliwicach, z dnia 31 października 2018 r. formułuje tezę, że tradycyjny numer rejestracyjny pojazdu, składający się z liter i cyfr, nie stanowi danych osobowych. Po której stronie leży prawda?

Zacznijmy od podstaw

Od podstaw, czyli od przypomnienia definicji danych osobowych. Definicja danych osobowych jest naprawdę kluczowym elementem rozwiązania zagadki, co jest danymi osobowymi, a co nie. Dlatego warto ją sobie przypominać za każdym razem, gdy zastanawiamy się nad daną kwestią.

Zgodnie z art. 4 pkt 1) RODO dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej; możliwa do zidentyfikowania osoba to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować.

Aby było jeszcze łatwiej, skupmy się na kluczowych elementach tej definicji, którymi są:
 1. Dane osobowe to informacje (bardzo szerokie pojęcie),
 2. Dane osobowe dotyczą osób fizycznych (wyłącznie),
 3. Rodzaj danych osobowych jest katalogiem otwartym,
 4. Chodzi o łatwą identyfikację (wszelkie obiektywne czynniki, takie jak koszt i czas).

Numery rejestracyjne a definicja danych osobowych – analiza

Patrząc na wyszczególnione elementy definicji można stwierdzić, że numer rejestracyjny na pewno spełnia przesłanki z lit. a) i c). Trudno mu jednak przypisać spełnienie przesłanek z lit. b) i d).

Numer rejestracyjny pojazdu stanowi przede wszystkim identyfikator pojazdu i do niego jest przypisany. Identyfikuje więc rzecz, a nie osobę fizyczną.

Co więcej, w dzisiejszej rzeczywistości, w której niejednokrotnie pojazd jest zarejestrowany na więcej niż jedną osobę a korzystać może z niego jeszcze większa liczba osób, nie sposób także uznać, że tę informację można łatwo powiązać z konkretną osobą fizyczną. Wymagałoby to zarówno nakładu czasowego jak i finansowego.

Z obiektywnego punktu widzenia działania, które należałoby by podjąć uznać można za nadmierne i wymagające nadzwyczajnych nakładów.

kurs IOD

Masz więcej RODO-wątpliwości? Zapraszamy na nasz kurs.

Wiedza przekazywana w przystępny sposób przez wykładowców – praktyków (możesz spotkać ich artykuły na naszym blogu ;), kameralne grupy szkoleniowe, praktyczne wzory i szablony dokumentów i procedur, egzamin zakończony wydaniem certyfikatu. To tylko niektóre z zalet naszego kursu.

Sprawdź terminy:

Sprawdź

Czy spersonalizowane numery rejestracyjne to dane osobowe?

O ile wyróżnik indywidualny stanowi wyraz, skrót lub określenie w języku polskim, nie zawiera treści obraźliwych lub niezgodnych z zasadami współżycia społecznego, to nie ma przeszkód, by posiadać wyjątkową tablicę rejestracyjną. Wyobrażam sobie sytuację, w której taki wyróżnik będzie zawierał jasną wskazówkę kto jest właścicielem pojazdu.

Przykład

Dorota Rabczewska jeździła z tablicą rejestracyjną „D8 DODA”. Jej przydomek artystyczny jest tak popularny, że praktycznie każdy wie kogo określa. W tym przypadku myślę, że można by uznać, że tak sformułowany numer rejestracyjny będzie stanowił dane osobowe.  Nie sądzę by to były częste sytuacje, ale jednak prawdopodobieństwo łatwej identyfikacji jest dużo większe.

Podsumowanie

Odpowiadając na pytanie zawarte we wstępie „Po której stronie leży prawda”, przyznać muszę, że najbliższe memu sercu jest ostatnie stanowisko WSA w Gliwicach. Tylko w bardzo wyjątkowych sytuacjach, przy zindywidualizowanych numerach rejestracyjnych możemy mieć do czynienia z danymi osobowymi.

Swoją drogą, jak sięgam pamięcią w przeszłość, to pamiętałam w życiu tylko dwa numery rejestracyjne. Pierwszego samochodu mojego Taty i mojego pierwszego auta. Teraz jeden i drugi ma nowego właściciela. Pomimo, iż nadal je pamiętam to nie wiem kto aktualnie siedzi za kółkiem.

A Was, Drodzy czytelnicy, które stanowisko przekonuje? Piszcie w komentarzach!

 

Pobierz artykuł Czy numer rejestracyjny to dane osobowe?

Pobierz artykuł w PDF

Powiązane artykuły

rodo faq
Czy PESEL to dane wrażliwe? #RODOFAQ
rodo faq
Dane przedsiębiorcy a RODO – czy prawo mnie chroni? #RODOFAQ
rodo faq
Czy adres email to dane osobowe? #RODOFAQ

14 Odpowiedzi

 1. Romuald

  Idąc tym tokiem myślenia to numer telefonu czy adres IP komputera też nie są danymi osobowymi, nie są przecież na stałe przypisane do konkretnej osoby. No właśnie… co to znaczy.

  W długiej perspektywie czasu, charakter danych takich jak tablice rejestracyjne, czy też numery telefonów, adresy IP mogą wskazywać na grupę osób, której te dane kolejno przypisywano – w takiej sytuacji faktycznie trudno o jednoznaczną identyfikacje osoby. Ale tego przecież nie wiemy (są tacy, którzy przez całe życie skreślają te same numery na kuponach toto). W dobie komputeryzacji i gromadzenia wszelakich logów transakcji (dane historyczne) nie ma problemu w ustaleniu takich informacji. Wydaje mi się, że mówiąc o możliwości identyfikacji osoby mamy na myśli teraźniejszość (jak oddamy tablice rejestracyjne to one nie zostaną wydane już jutro komuś innemu – musi minąć jaki bezpieczny czas, aczkolwiek w przypadku adresów IP zmiany mogą być dynamiczne). A w teraźniejszości można przecież ustalić kto się kryje za tablicami, telefonami czy adresami IP.

  Czy łatwo ? Definicja w RODO nie mówi o „łatwej” identyfikacji a po drugie „… możliwa do zidentyfikowania osoba fizyczna to osoba, którą można bezpośrednio lub pośrednio zidentyfikować”. I znów słowo klucz „pośrednio”. Myślę, że „łatwa” identyfikacja to trochę nadinterpretacja prawników ale może jestem w błędzie – w końcu nie jestem prawnikiem :).

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Ciekawa opinia, niemniej zwracamy uwagę, że w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO możliwość zidentyfikowania osoby fizycznej nie oznacza możliwości dokonania tego w ogóle, lecz pod warunkiem wzięcia pod uwagę wszelkich obiektywnych czynników, takie jak koszt i czas potrzebne do jej zidentyfikowania, oraz uwzględnić technologię dostępną w momencie przetwarzania danych, jak i postęp technologiczny, na co wskazuje motyw 26 preambuły do RODO – i tak właśnie rozumiemy „łatwą” identyfikację. Pozdrawiamy!

 2. Majka

  Dzień dobry. Biorąc pod uwagę wydziału komunikacji, gdzie zajmują się rejestracją pojazdów możemy mówić o 100% możliwości identyfikacji osoby fizycznej po numerze rejestracyjnym. W takim przypadku numer rejestracyjny będzie daną osobową na pewno. Przynajmniej tak myślę … Pozdrawiam

  1. Kancelaria Lex Artist

   Dzień dobry. Wszystko zależy od konkretnej sytuacji, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach odniósł się akurat do kwestii parkomatów. My przede wszystkim rozważamy, czy sam numer rejestracyjny (niezestawiony z innymi informacjami o osobie fizycznej) pozwala zidentyfikować konkretną osobę. Pozdrawiamy! 🙂

 3. Jan

  W artykule trochę po macoszemu został potraktowany kontekst. W dziale kadr lub księgowości, numer rejestracyjny, jaki został wpisany do delagacji autem prywatnym będzie raczej jednoznacznie określał osobę. Podobnie będzie z rezerwacjami parkingów pracowniczych.

  Z perspektywyu urzędu lub podmiotów samorządowych do zarządzania drogami możliwość pozyskania danych o kierowcy także jest ułatwiona, stąd też przetwarzanie przez nich numerów rejestracyjnych może być uznawane za dane osobowe.

  Odpowiadając – memu sercu bliższe jest „to zależy”.

 4. Wojtek

  Kontynuując temat:
  Otrzymałem wezwanie do wniesienia opłaty dodatkowej za parkowanie w czasie robienia zakupów w jednym z popularnych marketów, gdyż nie pobrałem, jak się okazuje obowiązkowego, biletu parkingowego.
  Z informacji, jaka umieszczono za wycieraczką wynikało, iż operator parkingu dysponuje zdjęciem, dokumentującym fakt parkowania mojego auta.
  Na moją prośbę o przedstawienie mi go, otrzymałem odpowiedź: „Zdjęcia kontrolne wykonywane są na potrzeby naszej firmy”.
  Tu z pewnością firma będzie zmierzała, do zidentyfikowania właściciela pojazdu, w przypadku nieuiszczenia opłaty. Czy w takim razie nr rejestracyjny jest tu daną osobową?
  Czy wobec tego, mogę zażądać przedstawienia mi go, powołując się na art.15 ust. 3 RODO, na podstawie którego administrator danych zobowiązany jest mi udostępnić ich kopię?
  Pozdrawiam!

  1. Lex Artist

   Dzień dobry 🙂 Z orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego, które zapadło w piątek 28 czerwca br. w sprawie warszawskich parkomatów, wynika, że numer rejestracyjny auta nie musi być daną osobową. Orzeczenie, spotkało się z krytyką środowiska prawniczego. W naszej opinii żądanie przedstawienia zdjęcia jest zasadne- jest to dowód potwierdzający brak opłaty za parkowanie, a obowiązkiem firmy zarządzającej parkingiem jest jego udostępnienie. pozdrawiamy

   1. baranowb

    Tylko czy dywagacje NSA maja jakis sens/moc wizaca? Z jednej strony samo uzasadnienie wskazuje na dwie linie orzecznictwa – jedna uznaje numer jako dana osobowa, druga nie. Z drugiej wskazuje, ze kasacja nastapila, gdyz oryginalny pozew/wyrok odnosil sie od uchwaly z 2008, ktora bazowala na ustawie z 1997 – a nie RODO. W takim zakresie wiec zostala rozpatrzona, a nie czy wyrok z 2017 ma ugruntowanie w 2020, tylko czy zaskarzenie mialo sens w swietle ustawy z 1997.
    CZyli jesli dobrze rozumiem, kasacja nastapila przez kruczek prawny, a nie faktyczna niezgodnosc z RODO?

    1. Lex Artist

     Dzień dobry 🙂 wspólną cechą uchwał NSA jest to, że ich podstawowym celem jest zapewnienie jednolitości orzecznictwa sądowoadministracyjnego. W ocenie WSA w Gliwicach w z dnia 31 października 2018 r., Sygn. II SA/Gl 593/18, przyjęte w regulaminie parkowania rozwiązania są prawidłowe i nie naruszają zasad konstytucyjnych oraz szczegółowych przepisów ustawowych. Skarżący domaga się zaś w istocie ochrony jego własnego interesu indywidualnego kosztem interesu publicznego.
     Należy zwrócić uwagę, że orzeczenie wydane przez WSA w Gliwicach zostało wydane na kanwie sprawy, w której obywatelowi Katowic nie spodobał się obowiązek podawania numeru rejestracyjnego pojazdu przy zakupie biletów uprawniających do parkowania samochodów w strefie płatnego parkowania. Pozdrawiamy

 5. Krzysztof

  Dzień dobry,
  nowe przepisy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych nakładają na ADO obowiązek wystawienia upoważnienień dla członków zakładowej komisji socjalnej, a jak to się ma do komisji stypendialnej dla studentów. Komisje mają dostęp przy rozpatrywaniu wniosku o udzielenie m.in. stypendium socjalnego do danych dotyczących zdrowia studenta, jak i jego rodziny.
  Pozdrawiam

  1. Lex Artist

   Dzień dobry 🙂 Kwestie dot. komisji stypendialnej i jej działalności reguluje Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym, która nie przewiduje wystawiania pisemnych upoważnień w takiej formie jak dla Zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Oznacza to. że członkowie komisji stypendialnej powinni mieć wystawione upoważnienia, ale nie musza one mieć formy pisemnej-mogą przyjąć formę elektroniczną. pozdrawiamy

 6. Ilona

  Wiem, że artykuł był zamieszczony dość dawno. Ale w temacie nr rejestracyjnych, zastanawia mnie jedna kwestia. Czy pracodawca ma prawo zbierać od pracowników nr rejestracyjne aut razem z nr telefonu? W firmie pracuje dużo osób, parking dość mały i często skutkuje to niepoprawnym parkowaniem przez pracowników (zastawianiem aut, itd…) Pracodawca chce w ten sposób usprawnić sposób komunikacji, szybsze znalezienie osoby i szybsza możliwość przeparkowania auta przez pracownika. Nie będzie to naruszeniem ?

  1. Lex Artist

   Witamy 🙂 Pani Ilono podtrzymujemy nasze stanowisko, które przekazaliśmy w korespondencji mailowej do Pani w dniu 23.02.2023 r.
   Jeśli są to dane prywatne (rejestracja prywatnego samochodu i prywatny numer telefony) w naszej opinii jest konieczne uzyskanie zgody od pracownika, w przeciwnym razie mamy do czynienia z przetwarzaniem danych bez podstawy prawnej lub jest ona błędnie ustalona przez pracodawcę. Pozdrawiamy

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO