Mierzenie temperatury w celu zapobiegania COVID-19 – stanowisko ZFODO

Ze względu na obowiązujący stan zagrożenia epidemiologicznego związany z pandemią COVID-19, wielu przedsiębiorców wprowadziło lub zamierza wprowadzić środki bezpieczeństwa w postaci mierzenia temperatury pracowników oraz ewentualnie innych osób pojawiających się w zakładzie pracy (klientów, dostawców, gości).

Analizując aktualnie obowiązujący stan prawny obserwujemy istotny problem praktyczny w tym zakresie. Wprowadzone dotychczas regulacje prawne oraz wydane wytyczne i stanowiska nie zawierają jednolitych, niebudzących wątpliwości zasad postępowania w omawianym zakresie.

Gdzie jest problem?

Wspólnie z innymi firmami zrzeszonymi w Związku Firm Ochrony Danych Osobowych wypracowaliśmy stanowisko dotyczące możliwości mierzenia temperatury w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się COVID-19. Naszej analizie poddaliśmy m.in.:

Mając na uwadze:

  1. niespójność, a momentami wręcz sprzeczność wydanych w Polsce przepisów i wytycznych,
  2. problemy pracodawców związane ze stosowaniem ww. przepisów i wytycznych,
  3. regulacje prawne i stanowiska organów w innych państwach Unii Europejskiej,

dostrzegamy pilną potrzebę przyjęcia jednolitych dla wszystkich pracodawców, niebudzących wątpliwości regulacji prawnych, w których zostanie wskazane czy i na jakich zasadach mogą oni stosować środki bezpieczeństwa w postaci mierzenia temperatury, a także pozyskiwania informacji o objawach chorobowych mogących świadczyć o zakażeniu COVID-19.

Wspólna inicjatywa

Chcielibyśmy jednocześnie zainicjować wśród specjalistów z zakresu ochrony danych osobowych i prawa pracy dyskusję na temat pożądanego kształtu regulacji, która określiłaby zasady stosowania przez pracodawców szczególnych środków bezpieczeństwa w celu zapobieżenia rozprzestrzenianiu się COVID-19.

Wierzymy, że przedstawione przez nas postulaty zostaną uwzględnione w pracach legislacyjnych lub kolejnych wytycznych uprawnionych organów.

Zapoznaj się ze stanowiskiem ZFODO

Całe stanowisko dostępne jest na stronie Związku Firm Ochrony Danych Osobowych.

Zapraszam wszystkich do zapoznania się i dzielenia swoimi spostrzeżeniami.

klauzule informacyjne

Bezpłatne klauzule informacyjne dot. zbierania dodatkowych danych osobowych

Wychodząc naprzeciw problemom, z jakimi mierzą się obecnie administratorzy danych, udostępniamy Ci nieodpłatnie profilowane klauzule informacyjne. Zastosuj je gdy pozyskujesz dodatkowe informacje od pracowników oraz osób innych niż pracownicy (współpracownicy, klienci, goście, kierowcy).

Sprawdź

Powiązane artykuły

rodo faq
Szkolenia RODO – jak skutecznie budować świadomość ochrony danych osobowych?
Jak zarejestrować IOD? Czyli wypełnianie e-formularza zawiadomienia UODO krok-po-kroku
Zasady pracy zdalnej a RODO – poradnik

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO