SINGAPUR, BRAZYLIA, UK: Nowości w prawie ochrony danych osobowych

BlankMap-World-2005Z badań wynika, że aż 90% obywateli Unii Europejskiej obawia się o swoje dane osobowe, które są gromadzone bez ich zgody przez aplikacje mobilne. Kolejnych siedmiu na dziesięciu Europejczyków zgłasza obawy co do sposobów, w jakie firmy mogą wykorzystywać ich dane osobowe. Niewątpliwie w dzisiejszych czasach postęp technologiczny wymaga podjęcia pewnych środków w zakresie ochrony danych osobowych, które zapewnią obywatelom większe bezpieczeństwo.

Reforma przepisów dotyczących ochrony danych z 1995 r., stanowi priorytet dla Unii Europejskiej, która w innym wypadku może pozostać daleko w tyle na tle państw, które konsekwentnie nowelizują swoje przepisy w tym zakresie.

Marco Civil da Internet w Brazylii

Pod koniec marca 2014 r. Brazylijska Izba Deputowanych przegłosowała Marco Civil da Internet. To kolejny wielki krok aby przyjąć przełomową ustawę, która ureguluje prawnie istotne kwestie związane z Internetem. Następnym krokiem w procesie legislacyjnym jest skierowanie ustawy do Senatu, który poprzez głosownie podejmie ostateczną decyzję czy ustawa zostanie przyjęta.

Na skutek doniesień Edwarda Snowden’a o globalnych programach nadzoru, brazylijscy ustawodawcy postanowili zawrzeć w ustawie przepis, który wymaga aby wszystkie organizacje przechowywały dane udostępniane przez brazylijskich obywateli w granicach państwa. Ten kontrowersyjny wymóg został jednak odrzucony przez rząd Brazylii. Najnowszy tekst ustawy, który został zaakceptowany przez Izbę Deputowanych przewiduje natomiast, że organizacje będą podlegać jurysdykcji brazylijskiej w przypadkach, w których sprawa dotyczy danych osobowych brazylijskich obywateli.

Ustawa o funkcjonowaniu Internetu wprowadzi wiele zmian i szereg środków, które zagwarantują cywilom większą ochronę danych osobowych w tym wolność wypowiedzi oraz poufność komunikacji online. Ustawa jest pierwszą tego rodzaju legislacją na świecie, jak sam brazylijski Minister Sprawiedliwości stwierdził: wprowadzenie do sieci demokratycznych i bezpiecznych rozwiązań stanowi priorytet dla rządu Brazylii.

Ochrona danych w polityce europejsko-brazylijskiej

UE prowadzi z Brazylią rozmowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Internecie. Podpisano również niedawno umowę na zbudowanie kabla umożliwiającego przesył informacji pomiędzy Brazylią a Europą bez pośrednictwa USA. Umowa ta została określona przez prezydenta Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy za „ważny krok na drodze do ochrony prywatności i danych osobowych naszych obywateli”.

W kwietniu 2014 r. w brazylijskim São Paulo odbędzie się szczyt Net Mundial w trakcie którego zostaną omówione kwestie związane z Internetem we współczesnym świecie. Organizatorom zależy na ustanowieniu podwalin do stworzenia globalnych zasad zarządzania Internetem oraz planu utworzenia systemu zarządzającego siecią.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych w Singapurze

W lipcu tego roku w Singapurze wejdzie w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (L-DPA). Ustawa przewiduje kary dla lokalnych przedsiębiorców sięgające miliona dolarów za naruszenie prywatności. Osoby zarządzające firmami mają obawy odnośnie informacji przechowywanych w tzw. „chmurze”. Jak wynika z danych statystycznych ponad 65% dyrektorów IT w Singapurze ma poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa informacji przechowywanych w chmurze, te same obawy podziela 57% ankietowanych dyrektorów firm z regionu Azji i Pacyfiku.  Niewątpliwie ogromnym problemem jaki stanowi technologia chmur jest ryzyko, że przesyłane dane przypadkowo wpadną w ręce osób niepowołanych za granicą lub zostaną skradzione.

Nowa ustawa oraz istniejące zagrożenia w technologii informatycznej skłaniają przedsiębiorców do podnoszenia poziomu zabezpieczeń. Konsekwentnie na rynku widać wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów IT, którzy specjalizują się w ochronie danych osobowych.

Dzięki wprowadzonym nowelizacją w zakresie ochrony danych osobowych sektor technologii w Singapurze zanotował zwiększony poziom ufności wśród obywateli z 66% w zeszłym roku do aż 92% w tym roku.

Zaostrzenie przepisów i więcej uprawnień dla Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii planuje wprowadzić prawo, które rozszerzy zakres obowiązków Komisarza ds. Informacji (ICO).  Zgodnie z nowymi przepisami Komisarz miałby obowiązek przeprowadzać audytu instytucji świadczących usługi medyczne (NHS).  Nowe zmiany dotyczyłyby również obniżenia progów za złamanie których Komisarz byłby uprawniony do nakładania kar pieniężnych wynikających z rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej z 2011 r. Wielka Brytania planuje również wprowadzić karę pozbawienia wolności za naruszenie artykułu 55 ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 (DPA), który stanowi o bezprawnym uzyskiwaniu danych osobowych.

Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na zaufanie opinii publicznej w stosunku do organizacji świadczących usługi związane z ochroną zdrowia. Dane osobowe pacjentów będą lepiej chronione w służbie zdrowia, a zaostrzenie przepisów ustawy z 1998 r. przyczyni się do poprawy realnej ochrony danych osobowych obywateli Wielkiej Brytanii.

Porównując zmiany, które zachodzą w Brazylii, Singapurze i w poszczególnych krajach UE można wywnioskować, że kraje dążą do zaostrzenia przepisów o ochronie danych osobowych. Poprawa opinii publicznej i wiążącego się z tym bezpieczeństwa obywateli stanowi jedną z głównych przesłanek wprowadzanych zmian.

Wydaje się więc, że europejski projekt rozporządzenia, który ma zastąpić dyrektywę z 1995 r. i ujednolicić przepisy we wszystkich krajach UE prawidłowo przewiduje zaostrzenie przepisów, podążając tym samym za trendem przejawiającym się w różnych zakątkach świata.

Artykuł autorstwa Aleksandry Kłoczko

Źródła:

http://www.mondaq.com/x/304814/Data+Protection+Privacy/Brazils+Internet+Bill+Latest+Developments

http://www.zdnet.com/sg/cloud-privacy-security-concerns-driving-it-hiring-in-singapore-7000027853/

http://www.dataguidance.com/dataguidance_privacy_this_week.asp?id=2275

https://www.datenschutz.de/

https://www.portalodo.com/entry/reforma-ochrony-danych-osobowych-czym-bedziemy-sie-zajmowac-w-2014-roku-1

Powiązane artykuły

EROD i EIOD – czym są i co mogą dla Ciebie zrobić?
Jak działa ochrona danych osobowych w Ukrainie?
RODO 2020
5 najważniejszych RODO wydarzeń 2020 roku

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO