Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach. Każdy subskrybent otrzyma od nas bonus - ankietę do badania RODO-świadomości pracowników.

Zapisz się

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28 18; e-mail: kontakt[AT]lex-artist.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj.

SINGAPUR, BRAZYLIA, UK: Nowości w prawie ochrony danych osobowych

BlankMap-World-2005Z badań wynika, że aż 90% obywateli Unii Europejskiej obawia się o swoje dane osobowe, które są gromadzone bez ich zgody przez aplikacje mobilne. Kolejnych siedmiu na dziesięciu Europejczyków zgłasza obawy co do sposobów, w jakie firmy mogą wykorzystywać ich dane osobowe. Niewątpliwie w dzisiejszych czasach postęp technologiczny wymaga podjęcia pewnych środków w zakresie ochrony danych osobowych, które zapewnią obywatelom większe bezpieczeństwo.

Reforma przepisów dotyczących ochrony danych z 1995 r., stanowi priorytet dla Unii Europejskiej, która w innym wypadku może pozostać daleko w tyle na tle państw, które konsekwentnie nowelizują swoje przepisy w tym zakresie.

Marco Civil da Internet w Brazylii

Pod koniec marca 2014 r. Brazylijska Izba Deputowanych przegłosowała Marco Civil da Internet. To kolejny wielki krok aby przyjąć przełomową ustawę, która ureguluje prawnie istotne kwestie związane z Internetem. Następnym krokiem w procesie legislacyjnym jest skierowanie ustawy do Senatu, który poprzez głosownie podejmie ostateczną decyzję czy ustawa zostanie przyjęta.

Na skutek doniesień Edwarda Snowden’a o globalnych programach nadzoru, brazylijscy ustawodawcy postanowili zawrzeć w ustawie przepis, który wymaga aby wszystkie organizacje przechowywały dane udostępniane przez brazylijskich obywateli w granicach państwa. Ten kontrowersyjny wymóg został jednak odrzucony przez rząd Brazylii. Najnowszy tekst ustawy, który został zaakceptowany przez Izbę Deputowanych przewiduje natomiast, że organizacje będą podlegać jurysdykcji brazylijskiej w przypadkach, w których sprawa dotyczy danych osobowych brazylijskich obywateli.

Ustawa o funkcjonowaniu Internetu wprowadzi wiele zmian i szereg środków, które zagwarantują cywilom większą ochronę danych osobowych w tym wolność wypowiedzi oraz poufność komunikacji online. Ustawa jest pierwszą tego rodzaju legislacją na świecie, jak sam brazylijski Minister Sprawiedliwości stwierdził: wprowadzenie do sieci demokratycznych i bezpiecznych rozwiązań stanowi priorytet dla rządu Brazylii.

Ochrona danych w polityce europejsko-brazylijskiej

UE prowadzi z Brazylią rozmowy w celu zapewnienia bezpieczeństwa danych w Internecie. Podpisano również niedawno umowę na zbudowanie kabla umożliwiającego przesył informacji pomiędzy Brazylią a Europą bez pośrednictwa USA. Umowa ta została określona przez prezydenta Rady Europejskiej Hermana Van Rompuy za „ważny krok na drodze do ochrony prywatności i danych osobowych naszych obywateli”.

W kwietniu 2014 r. w brazylijskim São Paulo odbędzie się szczyt Net Mundial w trakcie którego zostaną omówione kwestie związane z Internetem we współczesnym świecie. Organizatorom zależy na ustanowieniu podwalin do stworzenia globalnych zasad zarządzania Internetem oraz planu utworzenia systemu zarządzającego siecią.

Nowa ustawa o ochronie danych osobowych w Singapurze

W lipcu tego roku w Singapurze wejdzie w życie nowa ustawa o ochronie danych osobowych (L-DPA). Ustawa przewiduje kary dla lokalnych przedsiębiorców sięgające miliona dolarów za naruszenie prywatności. Osoby zarządzające firmami mają obawy odnośnie informacji przechowywanych w tzw. „chmurze”. Jak wynika z danych statystycznych ponad 65% dyrektorów IT w Singapurze ma poważne zastrzeżenia co do bezpieczeństwa informacji przechowywanych w chmurze, te same obawy podziela 57% ankietowanych dyrektorów firm z regionu Azji i Pacyfiku.  Niewątpliwie ogromnym problemem jaki stanowi technologia chmur jest ryzyko, że przesyłane dane przypadkowo wpadną w ręce osób niepowołanych za granicą lub zostaną skradzione.

Nowa ustawa oraz istniejące zagrożenia w technologii informatycznej skłaniają przedsiębiorców do podnoszenia poziomu zabezpieczeń. Konsekwentnie na rynku widać wzmożone zapotrzebowanie na specjalistów IT, którzy specjalizują się w ochronie danych osobowych.

Dzięki wprowadzonym nowelizacją w zakresie ochrony danych osobowych sektor technologii w Singapurze zanotował zwiększony poziom ufności wśród obywateli z 66% w zeszłym roku do aż 92% w tym roku.

Zaostrzenie przepisów i więcej uprawnień dla Komisarza ds. Informacji w Wielkiej Brytanii

Ministerstwo Sprawiedliwości w Wielkiej Brytanii planuje wprowadzić prawo, które rozszerzy zakres obowiązków Komisarza ds. Informacji (ICO).  Zgodnie z nowymi przepisami Komisarz miałby obowiązek przeprowadzać audytu instytucji świadczących usługi medyczne (NHS).  Nowe zmiany dotyczyłyby również obniżenia progów za złamanie których Komisarz byłby uprawniony do nakładania kar pieniężnych wynikających z rozporządzenia o prywatności i łączności elektronicznej z 2011 r. Wielka Brytania planuje również wprowadzić karę pozbawienia wolności za naruszenie artykułu 55 ustawy o ochronie danych osobowych z 1998 (DPA), który stanowi o bezprawnym uzyskiwaniu danych osobowych.

Wprowadzone zmiany pozytywnie wpłyną na zaufanie opinii publicznej w stosunku do organizacji świadczących usługi związane z ochroną zdrowia. Dane osobowe pacjentów będą lepiej chronione w służbie zdrowia, a zaostrzenie przepisów ustawy z 1998 r. przyczyni się do poprawy realnej ochrony danych osobowych obywateli Wielkiej Brytanii.

Porównując zmiany, które zachodzą w Brazylii, Singapurze i w poszczególnych krajach UE można wywnioskować, że kraje dążą do zaostrzenia przepisów o ochronie danych osobowych. Poprawa opinii publicznej i wiążącego się z tym bezpieczeństwa obywateli stanowi jedną z głównych przesłanek wprowadzanych zmian.

Wydaje się więc, że europejski projekt rozporządzenia, który ma zastąpić dyrektywę z 1995 r. i ujednolicić przepisy we wszystkich krajach UE prawidłowo przewiduje zaostrzenie przepisów, podążając tym samym za trendem przejawiającym się w różnych zakątkach świata.

Artykuł autorstwa Aleksandry Kłoczko

Źródła:

http://www.mondaq.com/x/304814/Data+Protection+Privacy/Brazils+Internet+Bill+Latest+Developments

http://www.zdnet.com/sg/cloud-privacy-security-concerns-driving-it-hiring-in-singapore-7000027853/

http://www.dataguidance.com/dataguidance_privacy_this_week.asp?id=2275

https://www.datenschutz.de/

https://www.portalodo.com/entry/reforma-ochrony-danych-osobowych-czym-bedziemy-sie-zajmowac-w-2014-roku-1

Powiązane artykuły

Ochrona danych osobowych po…. chińsku
Ochrona danych osobowych w Rosji od „А” do „Я”
Jak działają ABI w innych państwach Unii Europejskiej

Zostaw odpowiedź