Kontrola podmiotu przetwarzającego (procesora)

Kontrola podmiotu przetwarzającego (procesora)

140,00 

Chcesz postępować zgodnie z zasadą rozliczalności i skutecznie skontrolować podmiot, któremu powierzasz przetwarzanie danych osobowych?

Skorzystaj z naszej procedury kontroli oraz sprawdzonych list audytowych!

Opis

W pakiecie Procedura kontroli podmiotu przetwarzającego zgodna z RODO otrzymasz:

  • wytyczne dotyczące kontroli podmiotu przetwarzającego,
  • procedurę kontroli podmiotu przetwarzającego,
  • wzór Formularza audytowego – zawiera m.in. przejrzystą listę pytań weryfikujących stosowany przez podmiot przetwarzający poziom ochrony powierzonych mu danych osobowych, dla ułatwienia pytania zostały podzielone na obszary,
  • wzór Protokołu poaudytowego.

Pracuj na sprawdzonych wzorach i wytycznych, których autorami są eksperci Lex Artist sp. z o.o. – lidera na rynku ochrony danych osobowych w Polsce!

Informacje dodatkowe

opis

wzory dokumentów + wytyczne + procedury

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO