Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@blog-daneosobowe.pl

Procedura kontroli podmiotu przetwarzającego

Procedura kontroli podmiotu przetwarzającego

90,00 

Chcesz postępować zgodnie z zasadą rozliczalności i skutecznie skontrolować podmiot, któremu powierzasz przetwarzanie danych osobowych?

Skorzystaj z naszej procedury kontroli oraz sprawdzonych list audytowych!

W pakiecie otrzymasz:

  • Wytyczne dotyczące kontroli podmiotu przetwarzającego,
  • Wzór Procedury kontroli podmiotu przetwarzającego,
  • Wzór Formularza audytowego – zawiera m.in. przejrzystą listę pytań weryfikujących stosowany przez podmiot przetwarzający poziom ochrony powierzonych mu danych osobowych, dla ułatwienia pytania zostały podzielone na obszary,
  • Wzór Protokołu poaudytowego.