Pierwsze oznaki wpływu RODO na postępowania

W ostatnich miesiącach w wielu podmiotach mogliśmy zaobserwować „RODO-zamieszanie”. Firmy musiały dostosować się do przepisów Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. Jednym z elementów wdrożenia RODO było, upraszczając –  porządkowanie dokumentów. A jaki wpływ wywarło RODO na postępowania?

RODO zamieszało w organizacji

Chaos jest najwyższą formą porządku. Powiedzenie to potwierdziło się we Wrocławiu. Jedna ze wspólnot mieszkaniowych, spóźniła się z dokonaniem czynności procesowej przed tamtejszym sądem administracyjnym.

Wspólnota wniosła o przywrócenie terminu do dokonania tej czynności, a w uzasadnieniu wniosku wskazano, że w spółce trwa reorganizacja związana z dostosowaniem działalności zarządcy wspólnoty do wymagań RODO. W związku z porządkowaniem dokumentów doszło do zagubienia teczki z dokumentami, która ostatecznie została odnaleziona.

Co na to sąd?

Wojewódzki Sąd Administracyjny we Wrocławiu, postanowieniem z dnia 12 września 2018 r. (II SA/Wr 493/18) przywrócił wspólnocie termin do dokonania czynności.

Spóźnienie zostało uznane za uzasadnione. Sąd stwierdził, że okoliczność reorganizacji związanej z dostosowaniem firmy do RODO jest przesłanką, która uprawdopodobniła brak winy ze strony wspólnoty.

PESEL? Nie na decyzjach administracyjnych

RODO ma jednak wpływ także na postępowania, które nie toczą się w sądach. 31 października 2018 r. Prezes UODO opublikował na swojej stronie internetowej (link znajdziecie tutaj) stanowisko w sprawie danych, jakimi należy oznaczać strony w decyzjach administracyjnych.

Prezes UODO wskazał, że praktyka umieszczania numeru PESEL na decyzjach administracyjnych jest niezgodna z prawem i narusza zasadę minimalizacji danych. Zdaniem organu nadzoru, wystarczające w tym zakresie jest podanie: imienia, nazwiska oraz adresu zamieszkania strony.

Wyjątek: postępowanie egzekucyjne

Organ administracji publicznej może jednak zamieścić PESEL strony, jeżeli obowiązek taki nakłada na niego przepis prawa.

UODO jako przykład podał tytuł wykonawczy, w przypadku prowadzenia postępowania egzekucyjnego przez organ. Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 czerwca 1996 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1314), PESEL musi być zamieszczony na tytule wykonawczym. W tym wypadku umieszczenie numeru PESEL jest wypełnieniem obowiązku prawnego, który ciąży na administratorze danych (przetwarzaniem na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO).

Podsumowanie

Bez wątpienia postanowienie WSA we Wrocławiu jest interesujące i stanowi precedens w naszych realiach.

Można się zastanawiać, czy rzeczywiście dostosowanie organizacji do RODO jest okolicznością, która po pierwsze jest przeszkodą zewnętrzną i obiektywną, a po drugie, że strona dochowała szczególnej staranności ( takie są przesłanki przywrócenia terminu).

Rekomendujemy jednak, aby po taką broń sięgać w ostateczności. Sąd zresztą sam wypowiedział się w postanowieniu, że przywrócenie terminu ma charakter wyjątkowy.

Cieszy fakt, że Prezes UODO wydaje kolejne  wytyczne dotyczące stosowania przepisów RODO. W związku z tym nasuwa się jedno: przydałoby się jeszcze więcej krótkich i konkretnych rekomendacji, jak ta opublikowana 31 października tego roku.

 

pobierz artykuł wpływ RODO na postępowania

Pobierz artykuł w PDF

Źródła:

2 Odpowiedzi

  1. Piotrek

    To się sąd dał nabrać, bo moim zdaniem wspólnota mieszkaniowa miała czas na reorganizację w związku z RODO do maja 2018. No cóż… to jest Polska… „pies ścieka i woda ścieka”. ;-))
    P.S.
    Bardzo fajny blog. Tak trzymać. Pozdrawiam :))

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO