Nadchodzą zmiany w przepisach o ochronie danych osobowych

 

Najprawdopodobniej w 2014 roku zostanie przyjęte ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych w Unii Europejskiej. Co to oznacza? Jeżeli wejdzie ono w życie to zastąpi ustawodawstwo 28 państw i ujednolici prawo dotyczące ochrony danych osobowych. Dotychczasowe ustawy przestaną obowiązywać, a kompetencje do regulowania tych kwestii będzie w całości w rękach Unii Europejskiej.

Ciężko na tym etapie prac wypowiadać się o konkretach, jednak wiadomo, że największy nacisk zostanie położony na ochronę danych osobowych w nowych technologiach. Ponadto uregulowane mają zostać jednolicie kwestie obowiązków przedsiębiorców i odpowiedzialności prawnej. Przepisy te przewidywać będą sankcje oraz instrumenty administracyjne umożliwiające nakładanie kar

Prawo – szczególnie to dotyczące danych osobowych – powinno nadążać za rozwojem technologii oraz sposobów komunikacji. Wraz z rozwojem techniki zwiększa się zagrożenie bezpieczeństwa informacji. Przenośne urządzenia, nowe sposoby komunikacji, mnogość oprogramowania, a nawet sama ilość wykorzystywanej przez nas elektroniki drastycznie obniżają bezpieczeństwo.

Obowiązująca w Polsce regulacja ma już 15 lat i mimo nowelizacji  warto pamiętać, że w momencie jej uchwalania, mało kto posiadał chociażby własny komputer. Do tej pory na poziomie unijnym kwestie ochrony danych osobowych regulowane były dyrektywą, która jedynie ramowo wyznaczała zasady ochrony danych osobowych. To w mocy poszczególnych państw członkowskich leżało wdrożenie jej przepisów.

Z jednej strony projekt rozporządzenia daje nadzieje na bardziej nowoczesne uregulowanie, które sprosta zagrożeniom związanym z rozwojem technologii. Jest to również szansa na harmonizacje prawa i idące za tym usprawnienie stosunków gospodarczych ze względu na jednolite wymogi prawne dla Administratorów Danych.

Patrząc z drugiej strony – ciężko wyobrazić sobie, aby na szczeblu unijnym dało się precyzyjnie określić wszystkie wyjątki i specyficzne dla danego kraju praktyki związane z ochroną danych. Warto zastanowić się, czy polska regulacja jest na tyle przestarzała, że potrzebuje zmiany w postaci jednolitego prawa europejskiego, czy może lepsza była by nowelizacja na szczeblu krajowym. Co będzie lepsze dla naszych danych osobowych?

 

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe będą przetwarzane w celu umieszczenia i obsługi komentarza na blogu. Przysługują Panu/Pani następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się tutaj.

Zanonimizowany ciąg znaków stworzony na podstawie Pani/Pana adresu email (tak zwany hash) może zostać przesłany do usługi Gravatar w celu sprawdzenia czy jej Pan/Pani używa. Polityka prywatności usługi Gravatar jest dostępna tutaj. Po zatwierdzeniu komentarza obrazek profilowy jest widoczny publicznie w kontekście twojego komentarza.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO