Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach. Każdy subskrybent otrzyma od nas bonusy - ankietę do badania RODO-świadomości pracowników oraz arkusz oceny wdrożenia RODO.

Zapisz się

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28 18; e-mail: kontakt[AT]lex-artist.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj.

RODO aktualności – 13.08.2019

Telemarketing a zgoda abonenta – czyli co w końcu z niezamówionymi telefonami od telemarketerów? O czym pamiętać zawiadamiając UODO o naruszeniu? Z jakiego powodu UODO wszczął postępowania wobec… Kancelarii Sejmu? ,,Lubię to”, a ochrona danych osobowych – kto jest administratorem? 12 – co ma ta liczba do wyłudzeń kredytów i pożyczek? Dlaczego holenderski rząd nie może korzystać z aplikacji Office? Czy UODO zajmie się FaceApp?

To tylko niektóre tematy, które zebraliśmy dla Ciebie w ramach RODO aktualności z pierwszej połowy sierpnia 2019.

Pamiętaj, że na końcu artykułu przygotowaliśmy dla Ciebie prezentacje aktualności w formie przejrzystych PDFów do pobrania.

Jeśli chcesz być zawsze na bieżąco z RODO – aktualnościami, zapisz się na nasz newsletter (zielony kwadracik z białą kopertą po lewej stronie).

To co? Zaczynamy!

Telemarketing po polsku

 • w ostatnim czasie pojawiły się trzy ważne stanowiska dla branży telemarketingu: 1) decyzja Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów w sprawie Netii, 2) opis decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie Koksztys S.A. 3) uzasadnienie wyroku Sądu Okręgowego Warszawa Praga w sprawie telefonów do osoby fizycznej
 • wszystkie odpowiadają na pytanie: czy telemarketer może wykonać pierwszy telefon bez zgody abonenta?
 • UOKiK i UKE uważają, że nie
 • sąd jest łagodniejszy od urzędów orzekł, iż nie jest sprzeczne wykonywanie połączeń na losowo wybrane numery abonentów bez ich zgody w celu ustalenia, czy wyrażają oni zgodę na kontakt telefoniczny w celu marketingu bezpośredniego
 • eksperci wskazują na potrzebę zmian w przepisach Prawa telekomunikacyjnego i Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną m.in. z uwagi na ich niekompatybilność, w tym stosowanie różnej terminologii

Żródło: https://www.prawo.pl/biznes/probemy-telemarketingu-ze-stosowaniem-art-172-prawa,450112.html?fbclid=IwAR3UzPCvxPSSjFBRia2j4hvDwDayj4GONlFdUDSsVqr-OWb2H4CEKl-YL6g 

Postępowania UODO wobec Kancelarii Sejmu

 • Prezes UODO na podstawie skargi osoby fizycznej oraz z urzędu wszczął dwa postępowania wobec Kancelarii Sejmu w sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych sędziów zawartych w wykazie sędziów popierających zgłoszenia kandydatów do Krajowej Rady Sądownictwa
 • do czasu wydania decyzji kończących postępowania Prezes UODO wydał postanowienia zobowiązujące Kancelarię Sejmu do ograniczenia przetwarzania danych osobowych w wyżej wymienionych sprawach
 • postanowienia są ostateczne
 • stronie przysługuje prawo wniesienia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia, za pośrednictwem Prezesa UODO

Źródło: https://uodo.gov.pl/pl/138/1127?fbclid=IwAR0zVjmZ_nv4l4LiP8m-9Vi1JRjpqbe3NCZEBNXgmABb5babXrdiVGT-wv0

Lubię to a ochrona danych osobowych

 • sędziowie TSUE stwierdzili, że operator witryny, wyposażonej w przycisk “Lubię to!”, może być wspólnie z Facebookiem administratorem w odniesieniu do gromadzenia i przekazywania danych odwiedzających
 • sprawa dotyczyła sporu, który rozpoczął się po tym jak internetowy sprzedawca odzieży, niemiecka spółka Fashion ID, umieściła w swojej witrynie przycisk “Lubię to!”
 • zamieszczenie takiego przycisku pozwala firmom na optymalizację reklamy produktów na Facebooku, jednocześnie dane osób odwiedzających witrynę są przekazywane portalowi społecznościowemu
 • TSUE orzekł, że spółkę Fashion ID można uznać za administratora danych wspólnie z Facebook Ireland
 • Fashion ID nie ponosi jednak już później odpowiedzialności za to, jak przetwarza te dane sam Facebook

Źródło: https://forsal.pl/artykuly/1423988,rodo-przetwarzanie-danych-facebook-wyrok-tsue-lubie-to-a-przetwarzanie-danych-technologie-prawo.html

Platforma z wykładami przedstawicieli UODO

 • platforma z wykładami przedstawicieli UODO to miejsce, w którym znajdują się materiały edukacyjne online adresowane do IOD pełniących tę funkcję w administracji publicznej
 • oprócz przybliżenia podstawowych zagadnień z zakresu ochrony danych osobowych, eksperci UODO omawiają w nich wiele praktycznych zagadnień istotnych dla IOD, np. z zakresu przetwarzania danych w sektorze zatrudnienia, zdrowia i szkolnictwa, opracowywania polityki przetwarzania danych osobowych i innej dokumentacji, a także przeprowadzania oceny skutków dla ochrony danych
 • platforma powstała w ramach projektu T4DATA (Szkolenie organów ochrony danych i IOD), współfinansowanego w ramach Programu Unii Europejskiej Prawa, Równość i Obywatelstwo
 • platforma mieści się pod adresem: https://t4data.uodo.gov.pl/
 • aby móc korzystać z platformy konieczna jest rejestracja

Rząd holenderski nie może korzystać z aplikacji Office

 • Holendrzy dopatrzyli się uchybień w mobilnych aplikacjach Office oraz Office Online
 • holenderskie ministerstwo sprawiedliwości i bezpieczeństwa uznało aplikacje za nienadające się do użytku rządowego
 • ministerstwo opiera się na danych z raportu Privacy Company, który stwierdza, że podczas gdy aplikacje Office 365 ProPlus dla PC respektują reguły RODO, to mobilne i przeglądarkowe aplikacje Office nadal eksportują dane telemetryczne użytkownika do USA bez odpowiedniej kontroli danych
 • przed dwoma tygodniami z tego samego powodu (czyli telemetrii) Niemcy oceniły Windows 10 i Office 365 jako niezgodne z RODO i tym samym nienadające się do użytku w szkołach

Źródło: https://www.centrumxp.pl/Publikacja/Rzad-holenderski-nie-moze-korzystac-z-aplikacji-Office-bo-RODO

12 prób wyłudzeń kredytu / pożyczki dziennie

 • na konferencji prasowej Związku Banków Polskich przedstawiono raport InfoDOK o wyłudzeniach w Polsce
 • w roku 2019 zanotowano ponad 7,8 tys. przypadków posługiwania się dokumentem innej osoby, a łączna liczba udaremnionych prób wyłudzeń kredytów wyniosła 2239 (1117 w I kwartale i 1122 w II kwartale)
 • średnio w II kwartale udaremniano 12 prób wyłudzeń dziennie, a każdego dnia próbowano ukraść łącznie milion zł
 • 10 lat temu odnotowano 18,8 tys. przypadków posłużenia się dokumentami innej osoby, a łączna liczba udaremnionych prób wzięcia kredytów wynosiła 8494 co dawało średnio 23 udaremnione próby dziennie
 • należy pamiętać, że samo zgłoszenie utraty dowodu w urzędzie nie sprawi, że na ten dowód nie da się wziąć pożyczki lub kredytu
 • zgubiony, skradziony lub inaczej skompromitowany dokument należy dodatkowo zastrzec w banku, w ramach systemu Dokumenty Zastrzeżone

Źródło: https://niebezpiecznik.pl/post/hura-mamy-tylko-12-prob-wyludzen-kredytu-pozyczki-dziennie-naprawde-lekko-liczac/

UODO zajmie się FaceApp?

 • Prezes UODO ogłosił, że jeżeli aplikacja FaceApp okaże się poważnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa danych osobowych jej użytkowników, zostanie wszczęte postępowanie z urzędu
 • UODO zaznaczył, że kwestie dotyczące ochrony danych osobowych w mobilnych aplikacjach nie ograniczają się wyłącznie do zagwarantowania przejrzystości i realizacji obowiązku informacyjnego
 • Prezes UODO wskazał, iż twórcy tego typu aplikacji muszą wywiązać się m.in. z obowiązku zapewnienia ochrony danych osobowych w fazie projektowania oraz domyślnej ochrony danych
 • zebrane dotychczas informacje oraz analiza sporządzona przez resort cyfryzacji nie wykazały nieścisłości
 • do tej pory do UODO nie wpłynęły żadne skargi dotyczące aplikacji

Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/nato/tworcy-faceapp-naruszyli-przepisy-rodo-prezes-uodo-odpowiada

Odchodzi człowiek od RODO

 • pod koniec lipca dr Maciej Kawecki złożył rezygnację z funkcji szefa departamentu zarządzania danymi w Ministerstwie Cyfryzacji
 • od 1 sierpnia objął on funkcję dziekana Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie
 • Kawecki od 2017 r. był koordynatorem krajowej reformy ochrony danych osobowych odpowiedzialnym za wdrażanie przepisów RODO.
 • w latach 2015-2016 pracował w Biurze Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych
 • w latach 2016-2017 był doradcą Ministra Cyfryzacji

Źródło: https://fakty.interia.pl/polska/news-czlowiek-od-rodo-odchodzi-z-administracji,nId,3122195

O czym pamiętać zawiadamiając o naruszeniu?

 • zawiadomienie osób, których dane dotyczą o naruszeniu ochrony danych osobowych, musi odnosić się do konkretnej sytuacji i być zgodne z zasadą przejrzystości
 • z analizy wpływających do Urzędu Ochrony Danych Osobowych zgłoszeń naruszenia ochrony danych osobowych wynika, że duża część administratorów wciąż nie w pełni rozumie, jaki jest cel obowiązków związanych z zawiadamianiem osób, których dane dotyczą o naruszeniu
 • dlatego też, UODO opracował 4 podpowiedzi, o czym należy pamiętać informując o incydencie
 • UODO wyjaśnia 1) jakie są obligatoryjne elementy zawiadomienia 2) jak przy zawiadomieniu stosować zasadę przejrzystości 3) jak wybrać właściwa formę zawiadomienia 4) kiedy możemy skorzystać ze zwolnienia
 • wskazówki UODO można znaleźć tutaj: https://uodo.gov.pl/pl/138/1133

Pierwsza akredytacja CNIL

Pierwsza kara w Grecji

 • grecki organ ochrony danych osobowych (HDPA) nałożył pierwszą karę za naruszenie przepisów RODO ukaranym jest PwC Business Solutions, a wysokość kary to 150 000 euro PwC Business Solutions przetwarzało dane osobowe pracowników naruszając zasadę zgodności z prawem oraz przejrzystości
 • PwC Business Solutions przetwarzało dane swoich pracowników dając im fałszywe wrażenie, że przetwarza ich dane na podstawie dobrowolnie wyrażonej zgody, podczas gdy w rzeczywistości dane przetwarzane były na innej podstawie, o której pracownicy nie zostali poinformowani
 • HDPA uznał, że zgoda jako podstawa prawna była niewłaściwa, ponieważ przetwarzanie miało na celu wykonywanie czynności bezpośrednio związanych z wykonywaniem umów o pracę, przestrzegania obowiązków prawnych oraz sprawnym i skutecznym działaniem firmy
 • Źródło: https://edpb.europa.eu/news/national-news/2019/company-fined-150000-euros-infringements-gdpr_en

Kryptowaluta Facebooka a prywatność użytkowników

 • Europejski Inspektor Ochrony Danych oraz organy ochrony danych osobowych m.in. z Kanady, Wielkiej Brytanii i Australii we wspólnym oświadczeniu oceniły, iż Facebook musi sprecyzować kwestie ochrony prywatności w zakresie planowanej globalnej kryptowaluty Libra
 • według regulatorów niejasne pozostaje, jak Facebook zamierza chronić dane osobowe użytkowników swojej kryptowaluty
 • organy nadzorcze skierowały w tej sprawie list do Facebooka
 • organy, które podpisały się pod oświadczeniem, zapytują w nim koncern m.in. o sposób, w jaki będą przetwarzane gromadzone o użytkownikach sieci Libra dane, a także o kontrolę, jaką będą oni mieli nad informacjami na swój temat zgodnie z zapowiedziami koncernu Marka Zuckerberga token Libra ma wejść do użytku w 2020 r. i może stać się środkiem płatniczym dla ok. 2,2 mld osób korzystających z usług firmy
  Źródło: https://www.cyberdefence24.pl/zagrozenia/kryptowaluta-facebooka-zagrozi-prywatnosci-uzytkownikow

Ochrona danych osobowych w Indiach

 • do końca 2019 r. powinny zakończyć się prace nad projektami ustaw dotyczącymi kompleksowego uregulowania obrotu danymi w Indiach, od problemów związanych z ochroną danych osobowych i prywatności, poprzez bezpieczeństwo narodowe oraz lokalizację danych jeśli projekt stałby się prawem, zobowiązywałby firmy do gromadzenia danych w serwerach zlokalizowanych w Indiach i nietransferowania ich za granicę
 • koncerny amerykańskie, takie jak Google, Amazon, Facebook czy Mastercard, będące znaczącymi inwestorami w Indiach, starają się, by proponowane regulacje były poluźnione
 • prawdopodobne, że tak się stanie i ostatecznie przyjęte zostaną rozwiązania korzystne dla szybkiego rozwoju gospodarki cyfrowej
 • Źródło: https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/tydzienwazji-indie-lokalizacja-danych-przedmiotem-sporu-z-usa-i-szansa-dla-biznesu,350740_1_0_0.html

Ważna weryfikacja tożsamości

 • mniej więcej jedna czwarta firm ujawniła dane osobowe partnerowi kobiety, który zażądał podania jej danych, powołując się na unijne prawo
 • eksperci skontaktowali się z dziesiątkami brytyjskich i amerykańskich firm w celu przetestowania, w jaki sposób poradzą sobie one z wnioskiem o „prawo dostępu” złożonym w czyimś imieniu
 • w każdym przypadku, podając się za narzeczonego kobiety, poprosili o wszystkie przetwarzane dane
 • w jednym przypadku odpowiedź obejmowała wyniki kontroli działalności przestępczej, inne odpowiedzi obejmowały informacje o karcie kredytowej, szczegóły podróży, loginy i hasła do konta oraz pełny numer ubezpieczenia społecznego w USA
 • tylko 39% firm użyło metod weryfikacji powołując się na unikatowe numery identyfikacyjne
 • Źródło: https://www.bbc.com/news/technology 49252501

Problematyczne potwierdzanie kwalifikacji

 • pracodawcy coraz częściej mają problemy z weryfikowaniem dokumentów kandydatów do pracy
 • zdarza się, że firmy proszą pracowników o dostarczenie dodatkowych dokumentów np. oświadczeń z uczelni potwierdzających uzyskane uprawnienia lub prowadzą prywatne dochodzenia polegające na wykonaniu telefonu lub email do instytucji z prośbą o potwierdzenie przedkładanych informacji
 • w związku z wejściem w życie RODO, powyższa praktyka może budzić wątpliwości
 • w poradniku UODO wskazano, że pracodawca nie ma możliwości bezpośredniego potwierdzenia faktu czy autentyczności uzyskanych dokumentów takie działanie pracodawcy jest niedopuszczalne
 • w ocenie UODO, jeżeli pracodawca ma podejrzenia, że przedkładany dokument został sfałszowany, powinien złożyć zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa
 • Źródło: https://www.prawo.pl/kadry/potwierdzenie kwalifikacji pracownika to klopot dla pracodawcow,455550.html

Luksemburg wypytuje Amazona

 • luksemburski organ ochrony danych osobowych poprosił Amazona o informacje ws . asystenta głosowego Alexy
 • urząd wskazuje na niejasne zasady ochrony danych użytkowników tego programu
 • organ zwraca uwagę, że rosnąca popularność inteligentnych asystentów wzbudziła wiele obaw o naruszenia prywatności, m. in. w kwestii procedur i postępowania z nagraniami głosów użytkowników
 • Amazon zapewnił, że podejmuje wszelkie kroki, by wyjaśnić wątpliwości regulatora
 • firma przypomniała, że w tym tygodniu umożliwiła użytkownikom wirtualnego asystenta Alexa wyłączenie opcji odsłuchiwania nagrań przez pracowników firmy
 • także Apple i Google w ostatnim tygodniu zdecydowały o wstrzymaniu analiz nagrań
 • Źródło: https://businessinsider.com.pl/technologie/alexa-amazona-a-ochrona-danych-osobowych/97j1s6v

 

Pobierz plik PDF z prezentacją

RODO aktualności z dnia 05.08.2019 Pobierz

 

Pobierz plik PDF z prezentacją

RODO aktualności z dnia 12.08.2019 Pobierz

Powiązane artykuły

rodo aktualności
RODO aktualności – 11.02.2020
rodo aktualności
RODO aktualności – 13.01.2020
rodo aktualności
RODO aktualności – 17.12.2019

Zostaw odpowiedź

* pola obowiązkowe