Tag

Artykuł 79

Artykuł 79. Kontrolujący

1. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez Prezesa Urzędu: 1) pracownik Urzędu, 2) członek lub pracownik organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 62 rozporządzenia 2016/679...
Więcej
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO