Artykuł 79. Kontrolujący

1. Kontrolę przeprowadza upoważniony przez Prezesa Urzędu:

1) pracownik Urzędu,

2) członek lub pracownik organu nadzorczego państwa członkowskiego Unii Europejskiej w przypadku, o którym mowa w art. 62 rozporządzenia 2016/679 – zwany dalej „kontrolującym”.

2. Kontrolujący, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, jest obowiązany do zachowania w tajemnicy informacji, o których dowiedział się w toku kontroli.

Powiązane artykuły

Przepisy o ochronie danych osobowych, czyli nie tylko RODO
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO