Artykuł 68. Postępowanie kontrolne w celu uzupełnienia dowodów

1. Jeżeli w toku postępowania zajdzie konieczność uzupełnienia dowodów, Prezes Urzędu może przeprowadzić postępowanie kontrolne.

2. Okresu postępowania kontrolnego nie wlicza się do terminów, o których mowa w art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Powiązane artykuły

EROD i EIOD – czym są i co mogą dla Ciebie zrobić?
RODO aktualności
RODO aktualności – 22.03.2022 r.
Urząd Ochrony Danych Osobowych (UODO) i europejskie organy nadzoru
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO