Artykuł 48. Przekazywanie lub ujawnianie niedozwolone na mocy prawa Unii

Wyrok sądu lub trybunału oraz decyzja organu administracyjnego państwa trzeciego wymagające od administratora lub podmiotu przetwarzającego przekazania lub ujawnienia danych osobowych mogą zostać uznane lub być egzekwowalne wyłącznie, gdy opierają się na umowie międzynarodowej, takiej jak umowa o wzajemnej pomocy prawnej, obowiązującej między wzywającym państwem trzecim a Unią lub państwem członkowskim, bez uszczerbku dla innych podstaw przekazania na mocy niniejszego rozdziału.

Motyw 102, Motyw 115

 

Powiązane artykuły

rodo faq
Czym jest państwo trzecie zgodnie z RODO? #RODOFAQ
rodo faq
Czym są standardowe klauzule umowne przyjęte przez KE? #RODOFAQ
przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich zgodnie z RODO… czyli jak?
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO