Artykuł 44. Ogólna zasada przekazywania

Przekazanie danych osobowych, które są przetwarzane lub mają być przetwarzane po przekazaniu do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej, następuje tylko, gdy – z zastrzeżeniem innych przepisów niniejszego rozporządzenia – administrator i podmiot przetwarzający spełnią warunki określone w niniejszym rozdziale, w tym warunki dalszego przekazania danych z państwa trzeciego lub przez organizację międzynarodową do innego państwa trzeciego lub innej organizacji międzynarodowej. Wszystkie przepisy niniejszego rozdziału należy stosować z myślą o zapewnieniu, by nie został naruszony stopień ochrony osób fizycznych zagwarantowany w niniejszym rozporządzeniu.

Motyw 101, Motyw 102, Motyw 103, Motyw 104, Motyw 105, Motyw 106, Motyw 107, Motyw 108, Motyw 109, Motyw 110, Motyw 111, Motyw 112, Motyw 113, Motyw 114, Motyw 115, Motyw 116

Powiązane artykuły

rodo faq
Czym jest państwo trzecie zgodnie z RODO? #RODOFAQ
przekazywanie danych osobowych do państw trzecich
Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich zgodnie z RODO… czyli jak?
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO