Tag

Zbiór danych

Zbiór danych osobowych dzisiaj i według RODO

Zbiór danych stanowi w istocie jedno z pojęć podstawowych, które zarazem w znacznej mierze wyznacza zakres jej stosowania. W praktyce bowiem, zakwalifikowanie zestawu danych jako zbioru danych rodzi szereg istotnych prawnie konsekwencji, tak dla administratora danych- na którego u. o. d. o. nakłada szereg obowiązków, jak i dla podmiotu danych-który może realizować swe uprawnienia kontrolne w stosunku do przetwarzanych danych, jego dotyczących.
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO