Tag

Artykuł 72

Artykuł 72. Procedura

1. Europejska Rada Ochrony Danych podejmuje decyzje zwykłą większością głosów swoich członków, o ile niniejsze rozporządzenie nie przewiduje inaczej. 2. Europejska Rada Ochrony Danych przyjmuje swój regulamin wewnętrzny większością dwóch...
Więcej
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO