Motyw 147

Jeżeli niniejsze rozporządzenie przewiduje szczegółowe przepisy o jurysdykcji – w szczególności odnośnie do postępowań w zakresie środków ochrony prawnej przed sądem, w tym odszkodowania, przeciwko administratorowi lub podmiotowi przetwarzającemu – ogólne przepisy o jurysdykcji, takie jak rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) nr 1215/2012 nie powinny naruszać stosowania takich szczegółowych przepisów.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO