Artykuł 93. Procedura komitetowa

1. Komisję wspomaga komitet. Komitet ten jest komitetem w rozumieniu rozporządzenia (UE) Nr 182/2011.

2. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 5 rozporządzenia (UE) Nr 182/2011.

Motyw 81, Motyw 106, Motyw 107, Motyw 108, Motyw 109

3. W przypadku odesłania do niniejszego ustępu stosuje się art. 8 rozporządzenia (UE) Nr 182/2011 w związku z jego art. 5.

Motyw 106, Motyw 107

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO