Artykuł 91. Przepisy odpowiednio stosowane do kontroli

Przepisy art. 63–65 stosuje się odpowiednio.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO