Artykuł 90. Obowiązek wszczęcia postępowania w sprawie naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych

Jeżeli na podstawie informacji zgromadzonych w postępowaniu kontrolnym Prezes Urzędu uzna, że mogło dojść do naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, obowiązany jest do niezwłocznego wszczęcia postępowania, o którym mowa w art. 60.

Powiązane artykuły

rodo faq
Czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych muszą zostać podpisane? #RODOFAQ
Upoważnienie do przetwarzania danych – czy należy je nadawać?
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO