Artykuł 9. Organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora

Przez organy i podmioty publiczne obowiązane do wyznaczenia inspektora, o których mowa w art. 37 ust. 1 lit. a rozporządzenia 2016/679, rozumie się:

1) jednostki sektora finansów publicznych;

2) instytuty badawcze;

3) Narodowy Bank Polski.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO