Artykuł 78. Podmiot przeprowadzający kontrolę; plan kontroli

1. Prezes Urzędu przeprowadza kontrolę przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
2. Kontrolę prowadzi się zgodnie z zatwierdzonym przez Prezesa Urzędu planem kontroli lub na podstawie uzyskanych przez Prezesa Urzędu informacji lub w ramach monitorowania przestrzegania stosowania rozporządzenia 2016/679.
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO