Artykuł 74. Wstrzymanie wykonania decyzji w sprawie administracyjnej kary pieniężnej w przypadku wniesienia skargi do sądu administracyjnego

Wniesienie przez stronę skargi do sądu administracyjnego wstrzymuje wykonanie decyzji w zakresie administracyjnej kary pieniężnej.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO