Artykuł 56. Zatwierdzanie wiążących reguł korporacyjnych; zezwolenie na stosowanie szczególnych rodzajów zabezpieczeń przy przekazywaniu danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej

Prezes Urzędu, w drodze decyzji:

1) zatwierdza wiążące reguły korporacyjne, o których mowa w art. 47 rozporządzenia 2016/679;

2) udziela zezwolenia, o którym mowa w art. 46 ust. 3 rozporządzenia 2016/679.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO