Artykuł 45. Urząd Ochrony Danych Osobowych; jednostki zamiejscowe i statut Urzędu

1. Prezes Urzędu wykonuje swoje zadania przy pomocy Urzędu Ochrony Danych Osobowych, zwanego dalej „Urzędem”.

2. W przypadkach uzasadnionych charakterem i liczbą spraw z zakresu ochrony danych osobowych na danym terenie Prezes Urzędu może w ramach Urzędu tworzyć jednostki zamiejscowe Urzędu.

3. Prezes Urzędu, w drodze zarządzenia, nadaje statut Urzędowi, określając:

1) organizację wewnętrzną Urzędu,

2) zakres zadań swoich zastępców,

3) zakres zadań i tryb pracy komórek organizacyjnych Urzędu – mając na uwadze stworzenie optymalnych warunków organizacyjnych do prawidłowej realizacji zadań Urzędu.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO