Artykuł 36. Zastępcy Prezesa Urzędu

1. Prezes Urzędu może powołać do trzech zastępców.

2. Na zastępcę Prezesa Urzędu może być powołana osoba, która:

1) jest obywatelem polskim;

2) posiada wyższe wykształcenie;

3) wyróżnia się wiedzą prawniczą i doświadczeniem z zakresu ochrony danych osobowych;

4) korzysta z pełni praw publicznych;

5) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;

6) posiada nieposzlakowaną opinię.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO