Artykuł 35. Ślubowanie

1. Przed przystąpieniem do wykonywania obowiązków Prezes Urzędu składa przed Sejmem Rzeczypospolitej Polskiej ślubowanie o następującej treści: „Obejmując stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, uroczyście ślubuję dochować wierności postanowieniom Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, strzec prawa do ochrony danych osobowych, a powierzone mi obowiązki wypełniać sumiennie i bezstronnie.”.

2. Ślubowanie może zostać złożone z dodaniem słów „Tak mi dopomóż Bóg”.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO