Artykuł 31. Certyfikat akredytacyjny

1. Dokumentem potwierdzającym akredytację jest certyfikat akredytacyjny.

2. Certyfikat akredytacyjny zawiera co najmniej:

1) oznaczenie podmiotu akredytowanego i adres jego siedziby;

2) numer lub oznaczenie certyfikatu akredytacyjnego;

3) datę wydania i podpis Prezesa Urzędu albo osoby przez niego upoważnionej.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO