Artykuł 29. Przetwarzanie z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego

Podmiot przetwarzający oraz każda osoba działająca z upoważnienia administratora lub podmiotu przetwarzającego i mająca dostęp do danych osobowych przetwarzają je wyłącznie na polecenie administratora, chyba że wymaga tego prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego.

Powiązane artykuły

rodo faq
Czy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych muszą zostać podpisane? #RODOFAQ
Upoważnienie do przetwarzania danych – czy należy je nadawać?
Dokumentacja RODO
Dokumentacja RODO w praktyce, czyli zjedz tego słonia po kawałku
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO