Artykuł 21. Treść certyfikatu

1. Dokumentem potwierdzającym certyfikację jest certyfikat.

2. Certyfikat zawiera co najmniej:

1) oznaczenie podmiotu, który otrzymał certyfikat;

2) nazwę podmiotu dokonującego certyfikacji oraz wskazanie adresu jego siedziby;

3) numer lub oznaczenie certyfikatu;

4) zakres, w tym okres, na jaki została dokonana certyfikacja;

5) datę wydania i podpis podmiotu dokonującego certyfikacji lub osoby przez niego upoważnionej.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO