Artykuł 14. Informacja o udzielonej akredytacji

1. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o udzielonej akredytacji.

2. Informacja o udzielonej akredytacji zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, któremu udzielono akredytacji;

2) wskazanie zakresu udzielonej akredytacji oraz okresu jej ważności.

3. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o cofnięciu akredytacji.

4. Informacja o cofnięciu akredytacji zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, któremu cofnięto akredytację;

2) wskazanie przyczyny uzasadniającej cofnięcie akredytacji.

5. Prezes Urzędu i Polskie Centrum Akredytacji mogą zawrzeć porozumienie o współpracy w zakresie monitorowania działalności podmiotów certyfikujących i wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących tych podmiotów.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO