Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach. Każdy subskrybent otrzyma od nas bonusy - ankietę do badania RODO-świadomości pracowników oraz arkusz oceny wdrożenia RODO.

Zapisz się

Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa, tel. (22) 253 28 18; e-mail: kontakt[AT]lex-artist.pl Dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usługi wysyłki newslettera. Przysługuje Pani/Panu prawo do: dostępu do treści danych, sprostowania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, wniesienia sprzeciwu, wniesienia skargi do organu nadzorczego. Pełna treść klauzuli informacyjnej znajduje się: tutaj.

Artykuł 14. Informacja o udzielonej akredytacji

1. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o udzielonej akredytacji.

2. Informacja o udzielonej akredytacji zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, któremu udzielono akredytacji;

2) wskazanie zakresu udzielonej akredytacji oraz okresu jej ważności.

3. Polskie Centrum Akredytacji informuje Prezesa Urzędu o cofnięciu akredytacji.

4. Informacja o cofnięciu akredytacji zawiera:

1) oznaczenie podmiotu, któremu cofnięto akredytację;

2) wskazanie przyczyny uzasadniającej cofnięcie akredytacji.

5. Prezes Urzędu i Polskie Centrum Akredytacji mogą zawrzeć porozumienie o współpracy w zakresie monitorowania działalności podmiotów certyfikujących i wzajemnym przekazywaniu informacji dotyczących tych podmiotów.

Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO