Artykuł 139.

W ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412 i 650) w art. 34 w ust. 10 pkt 9 otrzymuje brzmienie:
 „9) Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;”.
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO