Artykuł 125.

W ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110 i 650) w art. 6aa ust. 5 otrzymuje brzmienie:
 „5. Agencja pełni funkcję administratora danych, o których mowa w ust. 2 i 3.”.
Czas na rodo

Czy wiesz że?

Prowadzimy najpopularniejszy w Polsce kanał na YouTube poświęcony RODO.

Oglądaj czas na RODO