Czy powiadamiać Cię o nowych wpisach?

Bądź na bieżąco - z nami nie ominą Cię żadne zmiany w przepisach.

Zapisz się

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Lex Artist sp. z o.o., ul. Szańcowa 74/1, 01-458 Warszawa. Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie i będą przetwarzane wyłącznie w celu przesłania powiadomień o nowych wpisach na blogu oraz nowych usługach. Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym odbiorcom danych. Mają Państwo prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania poprzez kontakt: newsletter@blog-daneosobowe.pl

Aktualnik RODO / GDPR

Chcesz wiedzieć „co w trawie piszczy”? My również. Takie zmiany dzieją się w branży danoosobowej, nie częściej niż raz na 20 lat!
Żeby nie umknęło Ci nic ważnego, przygotowaliśmy dla Ciebie wykaz najważniejszych wydarzeń związanych z wejściem w życie RODO. W poniższej tabeli znajdziesz wydarzenia, które już miały miejsce (zawsze możesz do nich wrócić), a także te na które wszyscy z niecierpliwością czekamy. Tabelę uzupełniamy na bieżąco. Jeśli chcesz otrzymywać powiadomienia o RODO, zapraszamy do naszego newslettera!

Data wydarzenia: Nazwa wydarzenia: Organizator wydarzenia: Czego dotyczy wydarzenie: Krótkie podsumowanie wydarzenia:
27.04.2016 Uchwalenie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) UE Po wielu latach prac, trudnych rozmów, tysiącach poprawek, spotkań i konsultacji, uchwalono finalny tekst Rozporządzenia!
24.05.2016 Tekst RODO został oficjalnie opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej UE
24.05.2016 Wejście w życie RODO UE RODO wchodzi w życie dwudziestego dnia od publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Jednak stosowanie przepisów jest zawieszone do 25 maja 2018 roku.
13.12.2016 Przyjęcie przez Grupę Roboczą art. 29 trzech Wytycznych Grupa Robocza art. 29 Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych

Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego

Treść Wytycznych w języku polskim jest dostępna pod poniższym linkiem:

http://www.giodo.gov.pl/1520285/j/pl/

Wytyczne nie mają charakteru wiążącego, jednak zawierają wiele cennych wskazówek dotyczących interpretacji przepisów RODO i rekomendacji Grupy Roboczej.

Przyjęte 13 grudnia 2016 r. Wytyczne zostały poddane konsultacjom, zatem ich ostateczne brzmienie może ulec modyfikacjom.

30.01.2017 Opublikowanie przez GIODO „Poradnika dla ABI GIODO Wykonywanie obowiązków ABI, przyszłego inspektora ochrony danych, w świetle ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Publikacja dostępna jest na stronie GIODO:

http://www.giodo.gov.pl/1520278/id_art/9743/j/pl/

03.02.2017 Spotkanie dla przedsiębiorców dotyczące reformy prawa ochrony danych osobowych Ministerstwo Cyfryzacji Rola Ministerstwa Cyfryzacji w zapewnieniu skuteczności RODO w polskim porządku prawnym Transmisję z wydarzenia można obejrzeć tutaj:

https://mc.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-dla-przedsiebiorcow-dotyczace-reformy-prawa-ochrony-danych-osobowych-material

Spotkanie stanowi kompendium wiedzy nt. obecnego etapu prac. Gorąco polecamy!

14.02.2017 Konferencja naukowa: Wykonywanie funkcji inspektora ochrony danych w świetle przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Instytut Nauk Prawnych PAN i GIODO Podstawy prawne wykonywania funkcji Inspektora Ochrony Danych, jego status i zadania Prezentację dr. Macieja Kaweckiego (doradcy w Gabinecie Politycznym Ministra Cyfryzacji) – jednego z prelegentów – znajdą Państwo tutaj:

https://mc.gov.pl/files/projektowane_polskie_przepisy_13_02_1017_nr2.pdf

21.02.2017 Spotkanie ze Stowarzyszeniem Administratorów Bezpieczeństwa Informacji Ministerstwo Cyfryzacji Przedstawienie przez Stowarzyszenie stanowiska w sprawie zaprojektowanych przez GIODO wstępnych założeń do przyszłych przepisów dotyczących Inspektorów Ochrony Danych (obecnych ABI) Informacja opublikowana na stronie Ministerstwa, podsumowująca spotkanie:

https://mc.gov.pl/aktualnosci/spotkanie-ze-stowarzyszeniem-administratorow-bezpieczenstwa-informacji

Propozycja SABI: przez okres przejściowy administratorzy bezpieczeństwa informacji pełniliby funkcję inspektora ochrony danych do momentu zgłoszenia ich danych kontaktowych do organu ochrony danych przez wyznaczającego ich administratora.

28.03.2017 Publikacja projektu części przepisów nowej ustawy o ochronie danych osobowych Ministerstwo Cyfryzacji Ministerstwo Cyfryzacji opublikowało pierwszy projekt części przepisów nowej ustawy Projekt części przepisów ustawy o ochronie danych osobowych jest dostępny tutaj:

https://mc.gov.pl/projekty/nowe-prawo-ochrony-danych-osobowych/projekt-przepisow

Wywiad z dr. Maciejem Kaweckim – doradcą Ministra Cyfryzacji  mogą Państwo odsłuchać na stronie Polskiego Radia:

http://www.polskieradio.pl/7/129/Artykul/1745156,Bedzie-nowy-Urzad-Ochrony-Danych-Osobowych-z-nowymi-uprawnieniami

Jeśli chcą Państwo poznać nasze podsumowanie projektu, zachęcamy do odwiedzenia bloga:

https://blog-daneosobowe.pl/gotowy-projekt-nowej-ustawy-o-ochronie-danych-osobowych/

23.04.2017 Wywiad z dr. Maciejem Kaweckim nt. danych biometrycznych (Polskie Radio 24) Ministerstwo Cyfryzacji Publikacja całości projektu nowej Ustawy o ochronie danych osobowych Zainteresowanych zapraszamy do odsłuchania wywiadu:

http://www.polskieradio.pl/130/5925/Artykul/1756332,Dr-Maciej-Kawecki-o-nowych-przepisach-dot-danych-biometrycznych

27.04.2017 Publikacja zmodyfikowanych Wytycznych przyjętych przez Grupę Roboczą art. 29 GIODO Wytyczne dotyczące inspektorów ochrony danych

Wytyczne dotyczące prawa do przenoszenia danych

Wytyczne dotyczące ustalenia wiodącego organu nadzorczego właściwego dla administratora lub podmiotu przetwarzającego

Wytyczne przyjęte w dniu 13 grudnia 2016 r. zostały poddane konsultacjom. W rezultacie Grupa Robocza przyjęła ich zmodyfikowaną treść:

http://www.giodo.gov.pl/1520281/id_art/9939/j/pl/

04.05.2017 Publikacja polskiej wersji językowej
Wytycznych dotyczących oceny skutków dla ochrony danych (DPIA) oraz ustalenia, czy przetwarzanie „z dużym prawdopodobieństwem może powodować wysokie ryzyko”, do celów rozporządzenia 2016/679
GIODO Wytyczne dotyczące oceny skutków Grupa Robocza przyjęła wytyczne dotyczące oceny skutków, przewidzianej w art. 35 RODO. Analogiczne jak poprzednie Wytyczne, także i ten dokument poddany jest aktualnie konsultacjom.

Zarówno tekst Wytycznych, jak i informację o możliwości zgłaszania uwag, znajdą Państwo na stronie GIODO:
http://www.giodo.gov.pl/1520281/id_art/9957/j/pl/

30.05.2017 Konferencja Ministerstwo Cyfryzacji Spotkanie z organizacjami działającymi na rzecz poszanowania praw podstawowych w Polsce

Konferencja Ministerstwa Cyfryzacji Spotkanie z organizacjami działającymi na rzecz poszanowania praw podstawowych w Polsce .

Relacja video ze spotkania jest dostępna tutaj: https://www.youtube.com/watch?v=Z7E7q3Fwo0E&feature=youtu.be

Krótkie podsumowanie najważniejszych zagadnień:

1. Obecny etap prac w Ministerstwie Cyfryzacji: konsultacje nieformalne, wypracowywanie koncepcji dot. zmian w przepisach sektorowych.

2. Planowane działania Ministerstwa Cyfryzacji: lipiec / sierpień 2017 r. – opublikowanie projektów 2 ustaw: ustawy „o ochronie danych osobowych” i ustawy wprowadzającej zmiany w przepisach sektorowych (np. prawo bankowe, prawo ubezpieczeniowe, kodeks pracy itd.).

3. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ma być następcą prawnym GIODO.

4. Przewidywana jest zmiana kodeksu pracy – proces przetwarzania danych osobowych pracowników będzie opierał się na 4 zasadach:

a) zasada ogólna: w kodeksie pracy wymienione zostaną enumeratywnie te dane, które są niezbędne dla realizacji stosunku pracy,
b) przepisy szczególne: podstawę prawną przetwarzania danych osobowych pracowników będą stanowiły również przepisy szczególne (np. zaświadczenia o niekaralności),
c) dane biometryczne – przetwarzanie danych biometrycznych będzie możliwe po uzyskaniu zgody pracownika i jeśli jest to konieczne dla realizacji stosunku pracy; dodatkowo, kwestię zabezpieczenia technicznego danych biometrycznych będzie precyzowało odrębne rozporządzenie krajowe.
d) zakaz przetwarzania określonych danych – wskazane zostaną te dane, których przetwarzanie będzie zabronione (np. orientacja seksualna), tzn. nie będzie można ich przetwarzać nawet na podstawie zgody pracownika.

Czerwiec 2017 Opublikowanie projektu nowej Ustawy o ochronie danych osobowych wraz z przepisami sektorowymi Ministerstwo Cyfryzacji Publikacja całości projektu nowej Ustawy o ochronie danych osobowych
2017- …….. Wytyczne, zalecenia, stanowiska GIODO GIODO Informacje o aktualnych pracach dot. RODO, stanowiskach GIODO, zalecenia Bieżące informacje o reformie przepisów z zakresu ochrony danych osobowych publikowane na stronie GIODO można znaleźć tutaj:

http://www.giodo.gov.pl/1520278/

25.05.2018 Rozpoczęcie stosowania RODO UE Zgodnie z art. 99 RODO, rozporządzenie ma zastosowanie od 25 maja 2018 r.

Jednocześnie następuje uchylenia dyrektywy 95/46 WE, implementowanej do polskiego porządku prawnego Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

25.05.2018

– ………….

Kształtowanie się orzecznictwa sądów polskich i unijnych, a także wykładni organów nadzorczych